VII Obwód "Obroża" Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej
:::  Aktualna pozycja:  Praktyczne rady i informacje dla Internautów  :::

Praktyczne rady i informacje dla Internautów

     Weterani "Obroży" i "Grupy Kampinos" zgromadzili bardzo bogatą dokumentację dziejów obu zgrupowań żołnierzy AK z terenów byłego powiatu warszawskiego, z którego część obecnie stała się dzielnicami m.st. Warszawy.

     Dokumenty te zdeponowane zostały w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, ul. Hankiewicza 1. 

     W końcowym rozdziale witryny (menu: "Ochrona pamięci AK") w pomenu "Bibliografia" znajduje się wykaz różnego typu publikacji, które stały się źródłem tekstów wybranych do wykorzystania przez Czytelnika.

     Najpierw podajemy bibliografie ostatnio wydanych książek naukowych i popularyzatorskich.

     Następnie podajemy dane bibliograficzne wydawnictw z wcześniejszych okresów, w których znajdują się zweryfikowane, wiarygodne informacje.

     Dla zachowania aktualności bibliografii corocznie przedstawiać będziemy dane bibliograficzne komunikatów naukowych, publikacji w Biuletynach Informacyjnych Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Związku Powstańców Warszawskich ("Informacje rzecznika prasowego").

     W przedstawionych tekstach znajdują się odnośniki literaturowe w formie skrótowej, tj. 

  • ZH 7 s. 20-22, co oznacza, że cytowane źródło informacji to: Zeszyt 7 Kwartalnika Historycznego "Na przedpolu Warszawy" a artykuł na stronicach od 20 do 22.
  • BI ZG ŚZŻAK 10/11 s. 10-13 sygnalizuje, że artykuł tak oznaczony można odnaleźć na stronie internetowej (http://biuletyn.ak.webpark.pl/),
  • BI ZG ZPW wskazuje na biuletyn Związku Powstańców Warszawskich.


ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ
Zarząd Okręgu Warszawa-Powiat
Środowiska: "Obroża" i "Grupa Kampinos"

ul. Braci Załuskich 7, 01-733 Warszawa