VII Obwód "Obroża" Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej
:::  Aktualna pozycja:  Ochrona Pamięci AK \ Analiza działalności ZOP AK \ Rok 2008  :::

Analiza stanu organizacyjnego Zespołów Ochrony Armii Krajowej
w Okręgu Warszawa-Powiat ŚZŻAK
przeprowadzona w kwietniu 2008 roku


     Ze względu na zróżnicowane wielkości Kół, różnorodny udział poszczególnych Rejonów VII Obwodu w Akcji "Burza" i Powstaniu Warszawskim postanowiono zaprezentować rezultaty samooceny przeprowadzonej przez poszczególne Zespoły Ochrony Pamięci AK.


ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ
Zarząd Okręgu Warszawa-Powiat
Środowiska: "Obroża" i "Grupa Kampinos"

ul. Braci Załuskich 7, 01-733 Warszawa
szzakowp@ibprs.pl