VII Obwód "Obroża" Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej
:::  Aktualna pozycja:  Ochrona Pamięci AK \ Informacje organizacyjne  :::

Informacje organizacyjne Zespołów Ochrony Pamięci Armii Krajowej w Okręgu Warszawa-Powiat ŚZŻAK


  1. Uchwała Zarządu OWP ŚZŻAK z dn. 25 IX 2003 w sprawie organizacji nadzoru nad działalnością opiekunów miejsc pamięci narodowej


  2. Regulamin sprawowania opieki nad obiektem, miejscem pamięci narodowej


  3. Akt przekazania znaku pamięci narodowej


  4. Karta ewidencyjna obiektu pamięci narodowej


  5. Ustawa z dn. 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. nr 39 poz. 311 z dn. 30 maja 1933 r.)


  6. Odpowiedź Kurii Metropolitalnej w sprawie przyjęcia dokumentacji obiektów i znaków pamięci zainstalowanych w świątyniach


  7. Instrukcja dla opiekunów miejsc Pamięci Narodowej Armii Krajowej z ramienia SZŻAK


  8. Apel Weteranów "Obroży" do społeczeństwa w sprawie dbałości o miejsca Pamięci NarodowejŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ
Zarząd Okręgu Warszawa-Powiat
Środowiska: "Obroża" i "Grupa Kampinos"

ul. Braci Załuskich 7, 01-733 Warszawa
szzakowp@ibprs.pl