VII Obwód "Obroża" Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej
:::  Aktualna pozycja:  Ochrona Pamięci AK \ Uchwały Zarządu  :::

Uchwała Zarządu Okręgu Warszawa-Powiat ŚZŻAK

w sprawie organizacji współdziałania Zarządów Kół z Zespołami Ochrony Pamięci AK

podjęta w dniu 29 maja 2008     XVIII Zjazd Delegatów Okręgu w dn. 15.05 br. pozytywnie zaopiniował stan organizacyjny większości ZOP AK w roku 2007.

     W latach 2008 i 2009 powinno się dążyć do udoskonalenia stylu pracy Zespołów, przede wszystkim przez ich dostosowanie do sytuacji lokalnej, w tak zwanych "małych ojczyznach".

     Koniecznością staje się współdziałanie Zarządu Koła i Zespołu Ochrony Pamięci w wystąpieniach na zewnątrz wobec instytucji i potencjalnych partnerów, z którymi Zespoły Ochrony Pamięci winny współdziałać.

     Sugeruje się wytypowanie jednego lub dwóch członków ścisłego kierownictwa Zarządu Koła do współdziałania w wyżej podanym zakresie.

     Wykonana w kwietniu bieżącego roku samoocena stanu organizacyjnego ZOK AK w Kołach i możliwość porównania się z innymi Zespołami umożliwi Pełnomocnikom i Delgatom Zarządów wytyczenie działań zgodnie z programem zawartym w tekście analizy stanu organizacyjnego w roku 2007.

     W programach działania w latach 2008 i 2009 należy uwzględnić zadanie utrzymywania łączności z internautami. Wiceprezes T. Gołębiewski zadeklarował gotowość konsultacji.

Uchwałę podjęto jednomyślnie.     ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ
Zarząd Okręgu Warszawa-Powiat
Środowiska: "Obroża" i "Grupa Kampinos"

ul. Braci Załuskich 7, 01-733 Warszawa
szzakowp@ibprs.pl