VII Obwód "Obroża" Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej
:::  Aktualna pozycja:  Historia ŚZŻAK \ Zarząd Okręgu pierwszej kadencji  :::

Zarząd Okręgu Warszawa-Powiat ŚZŻAK
w okresie od 11-04-1992 do 30-09-1993
(pierwsza kadencja)


 1. Edward Dietrich-prezes
 2. Tadeusz Gołębiewski-wiceprezes
 3. Stefan Liwski-wiceprezes
 4. Bogusław Pośnik-wiceprezes
 5. Jerzy Lachowicz-skarbnik (od 25-06-1992)
 6. Stanisław Baran
 7. Feliks Borodzik-przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej i Odznaczeniowej
 8. Janina Domańska
 9. Maria Donaj-przewodnicząca Komisji Wojskowej Służby Kobiet i Archiwum
10. Bogusz Donaj
11. Jerzy Frankowski
12. Mieczysław Groblewski-przewodniczący Komisji Socjalnej
13. Stefan Kołodziejski
14. Stanisław Kulewski
15. Jan Raczyński
16. Wiktor Rzecznik-inspektor pocztu sztandarowego
17. Eugenia Szymczak-skarbnik (do 25-06-1992)
18. Lucjan Spletsteser
19. Teodor Wasilewski-Przewodniczący Komisji Ewidencji
20. Edmund Wieteska
21. Zdzisław Zaborski-przewodniczący Komisji Historycznej
22. Zbigniew Zieliński

Prezesi Kół

 1. Barbara Rykaczewskanr  1
 2. Janusz Chyczewskinr  2
 3. Lechosław Rauhutnr  3
 4. Edmund Twardowskinr  4
 5. Mieczysław Mierzwiaknr  5
 6. Jan Sadowskinr  6
 7. Janusz Orsiknr  7
 8. Janusz Wilknr  8
 9. Eugeniusz Mieszkowskinr  9
10. Jan Balińskinr 10


Komisja Rewizyjna Okręgu Warszawa-Powiat
Nowa komisja wybrana w dniu 11.04.1992

1. Małgorzata Grześkowiak- przewodnicząca
2. Władysław Kazimierski
3. Władysław Kopka
4. Stefan Kwiatkowski
5. Stanisław Piotrowski
6. Eugeniusz Wiszowaty


Sąd Koleżeński Okręgu Warszawa-Powiat
Sąd wybrany na zebraniu w dniu 11.04.1992

1. Mieczysław Kiełbiński- przewodniczący
2. Andrzej Paszkowski
3. Leszek Wnęk
4. Jerzy Zouner

Uwaga: Kol. Jerzy Lachowicz zrezygnował z funkcji członka Sądu, ponieważ na prośbę Zarządu przejął obowiązki Skarbnika Okręgu.


Dane liczbowe o okręgu


ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ
Zarząd Okręgu Warszawa-Powiat
Środowiska: "Obroża" i "Grupa Kampinos"

ul. Braci Załuskich 7, 01-733 Warszawa
szzakowp@ibprs.pl