VII Obwód "Obroża" Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej
:::  Aktualna pozycja:  Historia ŚZŻAK \ Organizacja  :::

Organizacja Okręgu Warszawa-Powiat
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej


     Odpowiadając na apel Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowe w ślad za rozmowami, które odbyły się w październiku 1989 r. Zarząd Środowiska "Obroża" VII Obwodu Armii Krajowej po przeprowadzeniu dyskusji na plenarnych zebraniach Kół zgłosił gotowość podjęcia współpracy dla wspólnego celu jakim według nas jest stworzenie jednej organizacji b. Żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego i Powstania Warszawskiego, w szeregach Armii Krajowej.

     W dniu 6 sierpnia Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej powołał na mocy § 34 pkt. g Statutu "Okręg Warszawa-Powiat" z siedzibą w Warszawie. Właściwość terytorialną ustalono według istniejącej w czasie wojny, a mianowicie Obwód "Obroża" tj. Zegrze, Legionowo, Marki, Rembertów, Otwock, Piaseczno, Pruszków, Ożarów, Łomianki oraz Nowy Dwór Mazowiecki. Okręg Warszawa-Powiat obejmuje Środowiska Obwodu "Obroża" oraz zgrupowanie "Kampinos A.K.".

     W tym samym dokumencie ustalono, że Okręgiem kieruje Tymczasowy Zarząd w składzie E, Dietrich (przewodniczący), B. Pośnik, J. Chyczewski, B. Donaj, J. Frankowski, A. Skurat, E. Twardowski i Z. Zieliński. Zalecono by wybory odbyły się we wrześniu 1990 r.(3)

     Tymczasowy Zarząd Okręgu Warszawa-Powiat listem z dn. 11 września 1990 r. powiadomił Zarząd Okręgu Warszawskiego o decyzji Zarządu Głównego powołującego nasz Okręg.

     W dn. 29 września 1990 odbyło się zebranie Informacyjno-Wyborcze z udziałem delegata Zarządu Głównego ŚZŻAK.

     Mimo decyzji Zarządu Głównego ŚZŻAK ustalającej zasięg terytorialny Okręgu, wg stanu w czasie wojny w okresie minionym zaistniały odstępstwa od układu Kół odpowiadającym 8 rejonom VII Obwodu A.K. "Obroża".Wyciąg ze Statutu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

(wersja z dn. 22-05-2002 r.)


Celem Związku jest:
 1. dobro Kraju oraz umacnianie jego integralności i suwerenności,

 2. obrona godności dobrego imienia i pamięci Armii Krajowej i jej żołnierzy, opieka nad nimi i ich rodzinami oraz zapewnienie im pomocy,

 3. utrzymywanie i zacieśnianie koleżeńskiej więzi między rozproszonymi żołnierzami Armii Krajowej i ich rodzinami,

 4. badanie, utrwalanie i rozpowszechnianie historii, tradycji i dziedzictwa ideowego Armii Krajowej,

 5. współpraca z organizacjami zrzeszającymi kombatantów i ofiary II Wojny Światowej oraz uczestników walk o Polskę Niepodległą.


§ 7

Związek realizuje swoje cele przez:
 1. formułowanie i prezentowanie stanowiska Związku w podstawowych problemach Państwa, społeczeństwa i środowisk kombatanckich oraz w bieżących ważnych wydarzeniach,

 2. organizowanie opieki socjalnej i pomocy koleżeńskiej dla żołnierzy Armii Krajowej i ich rodzin,

 3. pomoc w wychowywaniu moralnym, patriotycznym i organizacyjnym młodego pokolenia oraz krzewienie wśród młodzieży wiedzy o historii Armii Krajowej i jej tożsamości,

 4. upamiętnianie miejsc walki żołnierzy Armii Krajowej i miejsc ich kaźni, roztoczenie opieki nad grobami poległych kolegów,

 5. prowadzenie i popieranie różnych form działalności naukowej, publicystycznej i popularyzatorskiej we zakresie utrwalania i zabezpieczania dorobku historycznego Armii Krajowej i jej żołnierzy,

 6. współdziałanie z fundacjami o pokrewnych celach,

 7. organizowanie spotkań koleżeńskich i środowiskowych.

ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ
Zarząd Okręgu Warszawa-Powiat
Środowiska: "Obroża" i "Grupa Kampinos"

ul. Braci Załuskich 7, 01-733 Warszawa
szzakowp@ibprs.pl