VII Obwód "Obroża" Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej
:::  Aktualna pozycja:  Oddziały Kresowe \ Spis żołnierzy  :::

SPIS ŻOŁNIERZY

Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Armii Krajowej


którzy walczyli z Niemcami i partyzantką sowiecką
na terenie przedwojennych województw: nowogródzkiego i wileńskiego
w Puszczy Kampinoskiej i jej otoczeniu, w Powstaniu Warszawskim
oraz na Kielecczyźnie
w okresie od 27-05-1943 do 17-01-1945 roku.


W Częściach I - IV
zawiera dane - 1979 żołnierzy,
w tym: poległych - 727.Część I

obejmująca walki z Niemcami na terenie
Puszczy Nalibockiej i województwa nowogródzkiego
w okresie od 27-05-1943 do 26-07-1944 roku.
Zawiera dane 212 żołnierzy.
Z tego: 173 poległo w walkach, 38 (18 %) zostało zamordowanych, 1 zaginął.


     W tej części spisu zamieszczone są nazwiska żołnierzy, którzy polegli w walkach z Niemcami i formacjami będącymi na służbie niemieckiej (policja białoruska, Białoruska Narodowa Samopomoc i oddziały RONA) lub zostali zamordowani po wzięciu do niewoli lub aresztowaniu.

     Wszelkie dane uzupełniające, nie mieszczące się w tabeli, zapisano w uwagach dołączonych bezpośrednio za tabelą. W tabeli w kolumnie "Uwagi" podano tylko numery uwag.

WAŻNE ! - Przy posługiwaniu się spisem i cytowaniu wybranych informacji prosimy o uzupełnianie ich o treść zawartą w uwagach.


ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ
Zarząd Okręgu Warszawa-Powiat
Środowiska: "Obroża" i "Grupa Kampinos"

ul. Braci Załuskich 7, 01-733 Warszawa
szzakowp@ibprs.pl