VII Obwód "Obroża" Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej
:::  Aktualna pozycja:  Grupa Kampinos \ Powstanie 'Grupy Kampinos'  :::

Powstanie 'Grupy Kampinos'

     Po walkach o lotnisko oddziały VIII Rejonu wycofały się w  głąb Puszczy Kampinoskiej. Już 3 sierpnia stoczono zwycięską bitwę pod Truskawką, rozgramiając kompanię Wehrmachtu maszerującą z Leszna do Modlina. Zabito 70 Niemców, 19 raniono i 15 wzięto do niewoli. Zwycięstwo to podniosło na duchu żołnierzy. Duża ilość niemieckich trupów zalegających pole bitwy, przywołała wspomnienia historii i teren walk przyjęło się nazywać "Psim Polem"'

     Po przybyciu oddziałów w głąb puszczy nastąpiła reorganizacja, powstał pułk "Palmiry - Młociny". Dowódca pułku, kpt. "Szymon", ranny na lotnisku, w rozkazie z  dnia 3.08.1944 r. bezpośrednie dowodzenie w czasie akcji bojowych przekazał por. "Górze", który przyjął teraz pseudonim "Dolina" [ZH 2/3, s. 27-31].

Rozkaz koncentracji z 3.8.1944 - str. 1 - Kliknij, aby powiększyć    Rozkaz koncentracji z 3.8.1944 - str. 2 - Kliknij, aby powiększyć

     Do oddziałów "Doliny", dołączyła większość żołnierzy miejscowego batalionu, rozwiązanego samowolnie przez jego dowódcę kpt. Stanisława Nowosada "Dulkę".

     Pismem z  dnia 08.08.1944 r., kpt. "Szymon" przekazał por.  "Dolinie", otrzymane rozkazem Dowództwa AK, z dnia 07.08.44 r., dowodzenie bojowe wszystkimi oddziałami na terenie Puszczy Kampinoskiej [ZH 2/3, s. 25-27].

Rozkazy koncentracji i przekazania dowódctwa - Kliknij, aby powiększyć

     Obecność w Puszczy Kampinoskiej liczącego ponad 1,4 tys. żołnierzy pułku "Palmiry Młociny" spowodowała napływ oddziałów z innych rejonów, które z różnych powodów nie mogły kontynuować swoich zadań powstańczych, a szukały możliwości i warunków do dalszej walki.

     Zaczęli też dołączać pojedynczy żołnierze.

Teren działań Grupy Kampinos - Kliknij, aby powiększyć


Zgrupowanie przyjmuje nazwę "G R U P A   K A M P I N O S"

     Podlegało ono rozkazom płk. Karola Ziemskiego ps. "Wachnowski", dowódcy grupy "Północ". Z chwilą powołania, rozkazem gen. "Bora" z dnia 20 września 1944 roku, regularnych oddziałów Wojska Polskiego, "Grupa Kampinos" weszła w skład 8. Dywizji Piechoty im. Romualda Traugutta, jako 13. Pułk Piechoty.

Sztandar 'Grupy Kampinos'

     Według dostępnych danych, w połowie sierpnia 1944 roku, zgrupowanie liczyło już 2.751 ludzi. Szczegółowy stan poszczególnych oddziałów przedstawia poniższa tabela.

JednostkaOddziałyOficerówPodoficerów
Szeregowych
Razem
Pułk 'Palmiry-Młociny'Dowództwo i poczet66470
Dywizjon kawalerii
4 szwadrony kawalerii
1 szwadron ckm
6579585
Batalion piechoty
4 kompanie
Zwiad konny
Pluton zrzutu
24740764
RAZEM3613831419
ODDZIAŁY
nie wchodzące
w skład
Pułku "Palmiry - Młociny",
które znalazły się
na terenie
Puszczy Kampinoskiej
Batalion sochaczewski
mjr. Władysława Starzyka"Korwina"
30451481
Kompania Powstańczych OS "Jerzyki"
por. Jerzego Strzałkowskiego "Jerzego"
6119125
Batalion legionowski
por. Bolesława Szymkiewicza "Znicza"
15170185
1 Kompania batalionu "Pięść"
por. Stefana Matuszczyka "Porawy"
6115121
Pluton ppor.  Tadeusza
Nowickiego "Orlika" z Pruszkowa
14748
Kompania Lotnicza
por. Tadeusza Gaworskiego "Lawy"
16364
Kompania ppor.  Franciszka
Wiszniowskiego "Jurka" z Wierszy
17576
Oddział por. Mariana Olszewskiego
"Marysia" z Woli
298100
Pluton ppor. Jerzego Dudzieca "Puchały" z Ożarowa14950
Pluton saperów
ppor. Bolesława Janulisa "Jurewicza"
11112
Pluton z Pragi
por. Henryka Małowieckiego "Rana"
14748
Oddział AL ppor.  Teodora Kufla "Teocha"22022
RAZEM6712651332
RAZEM                     Grupa Kampinos10326482751

 

Kadrę dowódczą pułku "Palmiry - Młociny" stanowili:

Dowódca pułkupor. Adolf Pilch "Dolina"
Z-ca d-cy pułkupor. Bohdan Jaworski "Wyrwa"
D-ca plutonu zrzutówpor. Józef Karney "Drewno"
D-ca dywizjonu kawaleriichor. Zdzisław Nurkiewicz "Nieczaj"
Z-ca d-cy dywizjonu kawaleriipor. Zygmunt Koc "Dąbrowa"
D-ca I szwadronuwachm. Jan Jakubowski "Wołodyjowski"
D-ca II szwadronuwachm. Józef Niedźwiecki "Lawina"
D-ca III szwadronuwachm. pchor. Narcyz Kulikowski "Narcyz"
D-ca IV szwadronuppor. Aleksander Pietrucki "Jawor"
D-ca szwadronu ckmpor. Jarosław Gąsiewski "Jar"
Z-ca d-cy szwadronu ckmpor. Tomasz Lisowski "Tom"
D-ca batalionu piechotydo 15.8.44 - por. Witold Pełczyński "Dźwig"
od 16.8.44 - por. Witold Lenczewski "Strzała"
Z-ca d-cy batalionu piechotypor. Zbigniew Luśniak "Gniew"
Szef pocztust. sierż.pchor. Mikołaj Gwiaździński
d-ca zwiadu konnego batalionuppor. Józef Bazarowski "Lis"
D-ca I plutonuplut. Stanisław Baran "Wacław"
D-ca II plutonuplut. Józef Bylewski "Grom"
D-ca 1 kompaniipor. Zygmunt Sokołowski "Zetes"
D-ca 2 kompaniipor. Henryk Czerwiec "Jaskólski"
D-ca 3 kompaniiplut. Walerian Żuchowicz "Opończa"
D-ca batalionowej komp. wsparciappor. Henryk Dobak "Olsza"
Lekarz naczelny szpitala polowego
w Krogulcu
dr Antoni Banis "Kleszczyk"
Kierownik szpitala w Laskachdr Kazimierz Cebertowicz "Świerk"
Kwatermistrzostwokpt. Wojciech Dwornicki "Wojtek"
por. Aleksander Wolski "Jastrząb"
Kapelani pułkuks. Jerzy Baszkiewicz "Radwan II"
ks. Hilary Pracz-Praczyński "Gwardian"
Kapelan szpitala w Laskachks. Stefan Wyszyński "Radwan III"

 

Rozkaz przekazania władzy nad grupą Szymona przez mjr Okonia - Kliknij, aby powiększyć

     Wobec niemożności bezpośredniego dowodzenia zgrupowaniem przez przebywającego w szpitalu kpt. "Szymona", rozkazem Dowództwa AK z dnia 23 sierpnia 1944 r., dowódcą wszystkich oddziałów przebywających na terenie Puszczy Kampinoskiej, zostaje mjr. Alfons Kotowski "Okoń".

     Mjr  "Okoń" pierwszy raz przybywa do Puszczy Kampinoskiej 16 sierpnia i zgodnie z rozkazem Dowództwa A.K. dowodzi oddziałami kampinoskimi skierowanymi do Warszawy.

     W puszczy powstaje obóz warowny obejmujący wsie Ławy, Łubiec, Roztokę, Kiścienne, Krogulec, Wędziszew, Brzozówkę, Truskawkę, Janówek, Pociechę, Zaborów Leśny oraz  Wiersze, gdzie stacjonowało Dowództwo "Grupy Kampinos".

     Był to  teren całkowicie wolny od okupanta. Po tej stronie Wisły był obok Warszawy pierwszym wolnym terenem wyzwolonym przez oddziały Armii Krajowej.

     Przez cały okres Powstania teren ten był dla Niemców niedostępny i skutecznie blokował swobodę ruchów wojsk na ważnym odcinku zaplecza frontu, szczególnie swobodę komunikacji na najkrótszym dla nieprzyjaciela szlaku komunikacyjnym Leszno - Modlin.


ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ
Zarząd Okręgu Warszawa-Powiat
Środowiska: "Obroża" i "Grupa Kampinos"

ul. Braci Załuskich 7, 01-733 Warszawa