VII Obwód "Obroża" Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej
:::  Aktualna pozycja:  Grupa Kampinos \ Wykaz poległych  :::

Pomnik powstańców 1863 r. w Zaborowie Leśnym - symbol tradycji powstańczych Puszczy Kampinowskiej

Cmentarz partyzancki w Wierszach

Tablica upamiętnaiająca poległych żołnierzy 'Grupy Kampinos' i urna z ziemią z pól bitewnych

Tablica zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK, którego oddziały weszły w skład 'Grupy Kampinos'

Tablica upamiętniająca żołnierzy komp. lotniczej por. 'Lawy' i plutonu ppor. 'Orlika', przybyłych z innych rejonów i włączonych do Grupy Kampinos

Tablica pamięci d-cy VIII Rejonu i Grupy Kampinos, płk. Józefa Krzyczkowskiego 'Szymona'

Tablica ku czci kapelanów Grupy Kampinos

Mogiła kpt. 'Malinowskiego'

Mogiła por. 'Stabrawy'

Tablica pamiątkowa poległych w latach 1943-1944

Cmentarz partyzancki w Budach Zosinych

Obelisk w Młocinach upamiętniający walki o lotnisko bielańskie w dniach 1 i 2 sierpnia 1944 r.

Pomnik przy Dw. Gdańskim, gdzie w dwóch krwawych natarciach, w dn. 20 i 22 sierpnia 1944 r. poległo ok. 450 partyzantów Grupy Kampinos

Pomnik pod wsią Pociecha ku czci poległych żołnierzy organizacji niepodległościowej Powstańcze Oddziały Specjalne 'Jerzyki'

Tablica w kościele w Wawrzyszewie upamiętniająca partyzantów Grupy Kampinos walczących i poległych w Powstaniu Warszawskim

Tablica pamiątkowa w Wierszach informująca, że kościół został wzniesiony w miejscu, gdzie w czasie Powstania odprawiane były Msze Św. dla żołnierzy Grupy Kampinos

Pomnik w Dąbrowie Leśnej wzniesiony ku czci ułanów jazłowieckich poległych w 1939 r. oraz żołnierzy komp. młodzieżowej walczącej w Grupie Kampinos

Tablica w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, ku czci żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK, walczących w Puszczy Nalibockiej, Kampinoskiej, na Dw. Gdańskim i lasach kieleckich

Tablica w Zakładzie Niewidomych w Laskach upamiętniająca działalność szpitala, który służył żołnierzom Września 1939 r. i partyzantom Grupy Kampinos

Obelisk w miejscowości Kampinos upamiętniający poległych i pomordowanych żołnierzy i mieszkańców Ziemi Kampinoskiej

Obelisk w Lesznie ku czci poległych partyzantów Grupy Kampinos

Tablica pamiątkowa w Wąchocku ku czci partyzantów Grupy Kampinos, którzy po upadku Powstania Warszawskiego walczyli na Ziemi Kielecko-Radomskiej

Obelisk przy szkole w Zaborowie, gdzie w latach 1943-1944 żandarmii hitlerowscy katowali i mordowali żołnierzy konspiracji i mieszkańców VIII Rejonu

Pomnik w Opaleniu upamiętniający czterech żołnierzy konspiracji, którzy zginęli w wyniku zaskoczenia przez Niemców w magazynie broni, w gajówce w Opaleniu 28.01.1944 r.

Pomnik w Truskawiu ku czci poległych i pomordowanych żołnierzy konspiracji i mieszkańców

Obelisk w Sierakowie, w miejscu gdzie 24 czerwca 1944 r. zginęło zastrzelonych z zasadzki przez zaborowskich żandarmów pięciu żołnierzy kadry dowódczej Dywersji Bojowej VIII Rejonu

Pomnik w Sierakowie upamiętniający poległych i pomordowanych mieszkańców

Pomnik w Truskawiu w miejscu, gdzie 18 listopada 1943 r. hitlerowcy spalili żywcem i rozstrzelali kilku mieszkańców wsi

Pomnik w Hornówku upamiętniający wymordowanie przez hitlerowców w sierpniu 1944 r. rodziny Gieszczyńskich

Tablica w Izabelinie przy ul. Leśnej, upamiętniająca miejsce, gdzie 1 listopada 1943 r. żandarmii z Zaborowa, po odkryciu magazynu broni, spalili budynek wraz z matką 'Dęba II' i właścicielką budynku

WYKAZ ŻOŁNIERZY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO WALCZĄCYCH W „GRUPIE KAMPINOS”

    Wykaz zawiera 571 nazwisk. Opracowany został na podstawie dokumentów archiwalnych naszego Środowiska, ankiet składanych Redakcji Słownika Biograficznego WIEPW, wykazów opracowanych przez przedstawicieli Okręgu Nowogródzkiego ŚZŻAK, dostępnych wydawnictw oraz relacji świadków.

    W wyniku stałej weryfikacji wykazu przez Komisję Historyczną Środowiska, prezentowany wykaz uwzględnia korekty i uzupełnienia według stanu na styczeń 2008 roku.

 • +Adamczyk Kazimierz "Gonek", ur. 1910 r., kapral, 1. kompania batalionu piechoty, poległ 22.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Aleksandrowicz Tadeusz "Tadek", strzelec., 3. kompania batalionu piechoty, poległ 03.08.1944 r., Truskawka. Alesiow Wiktor, st. strzelec, poległ 02.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +Andrej NN, strzelec, poległ 04.10.1944 r., Budzewice.
 • +Anisowicz Antoni "Anis", ur.10.09.1910 plutonowy, 3. kompania batalionu piechoty, poległ 29.09.1944 r., Żoliborz.
 • +Anuszkiewicz Kazimierz, strzelec, 2. kompania batalionu piechoty, poległ 02.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +Anuszkiewicz Stanisław "Stasieńka", ur. 11.02.1920 r. st. strzelec, 2. kompania batalionu piechoty, poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Anuszkiewicz Melchior "Jasieńko", ur. 07.01.1923 r., st. strzelec, 2. kompania batalionu piechoty, poległ 07.08.1944 r., Lipków.
 • +Apel Zygmunt, s. Jana, ur. 1922 r. st. ułan, III szwadron wachm. pchor. "Narcyza", poległ 29.09.1944., Jaktorów.
 • +Arendt Jerzy, poległ 07.09.1944 r., Piaski Królewskie.
 • +Aszurkiewicz Kazimierz "Kazik", st. ułan, I szwadron wachm. "Wołodyjowskiego", poległ 03.08.1944 r., Truskawka.
 • +Baczyński Eugeniusz, strzelec, poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Balcerzak Tadeusz "Błyszcz", s. Józefa, ur. 1920 r., poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Banaszek Andrzej "Kmicic", s. Franciszka, ur. 12.02.1922r., st. strzelec, poległ 01.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +Bartczak Tadeusz, strzelec, batalion legionowski por. "Znicza", poległ 27.09.1944 r., Brzozówka.
 • + Bartochowski Franciszek, plutonowy, poległ, d.n; m.n.
 • +(Baumgart Franciszek ?) "Dan", ur. 23.09.1914 r., poruczmik d-ca 1. kompanii batalionu piechoty, poległ 22.08.1944r., Dw. Gdański.
 • +Bazarewski Stanisław "Bazar", "Lis", podporucznik, ur. 01.05.1913, d-ca zwiadu konnego, poległ 27.10.1944 r., Biały Ług.
 • +Bełdowski Aleksander, st. strzelec, 1. kompania bat. piechoty, poległ 30.09.1944 r., Żyrardów.
 • +Benedyktowicz Michał, ur. 16.12.1923 r., st. ułan, 2. kompania bat. piechoty, poległ 29.09.1944 r., Jaktorów
 • + "Bengali" NN, kapral pchor., poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Białowąs Władysław, strzelec, poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Bibik Alaksander "Zaremba", ur. 20.02.1912 r., wachmistrz, kwatermistrzostwo, poległ 29.09.1044 r., Jaktorów.
 • +Bieniasz Olgierd "Krzywiec", ur. 27.01.1925 r., st. ułan, 3. kompania bat. piechoty, poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Błaszczyk Edward "Jeremi", kapal, poległ 22.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • + "Bocian" NN, kapral, poległ 21.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Boczkowski Zygmunt, ur. 20.01.1920 r., st. ułan, III szwadron wachm. "Narcyza", poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Bohdan Aleksander, ur. 10.03.1926 r., st. strzelec, 2. kompania bat. piechoty, poległ 25.09.1944 r., Żoliborz.
 • +Bondelta Jan, strzelec, poległ 31.08.1944 r., Pociecha.
 • +Borówka Ryszard, strzelec, bat. legionowski por. "Znicza", poległ 09.1944 r., Góry Świętokrzyskie.
 • +Boruk Stanisław "Orzeł", ur. 23.07.1915 r. plutonowy, z-ca dowódcy zwiadu konnego, poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Borysewicz Stanisław "Osa", s. Bolesława, ur. 22.11.1919 r., plutonowy 3. kompania bat. piechoty, poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Borysewicz Władysław, ur. 03.01.1922 r., kapral, 2. kompania bat. piechoty, poległ 02.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +Borysewicz Zbigniew "Ząb", kapral, ur. 08.12.1920 r., poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +"Brązowy" NN, poległ 03.09.1944 r., Truskaw.
 • +Bronisławski Aleksander "Żółw", ur. 1924 r., st. strzelec, bat. legionowski por. "Znicza", poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Bruno Czesław "Raj", plutonowy I szwadron wachm. "Wołodyjowskiego", poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Brycki Zbigniew "Kozak", ur.1917 r., kapral. pchor., poległ, 21.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Bryczkowski Jan "Zew", kapral pchor., ur. 13.09.1916 r., szpital, poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Bryczkowski Witold, ur. 01.02.1922 r., kapral, szwadron CKM por. "Jara", poległ 17.01.1945 r., Modrzewko.
 • +Brzeziński Franciszek, ur. 17.01.1921 r. kapral, poległ 02.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +"Brzytewka" NN, poległ 09.1944 r., Żoliborz.
 • +Bujnowicz Józef "Buń", ur. 13.04.1903 r., sierżant rusznikarz, poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Bujanowski Paweł, ur. 08.1919 r., kapral, poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Buń Aleksander, sierżant, kwatermistrzostwo, poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Burczyński Michał, poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Burzyński Zdzisław, s. Wacława, ur. 26.12.1924 r., kapral, poległ 22.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Celichowski Stefan, ur. 08.1919 kapal, poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Charasimowski Bogdan "Polak", strzelec, bat. legionowski por. "Znicza", poległ 09.1944 r., Lasy Jędrzejowskie.
 • +Chimorodo Witold "Witek", ur. 1922 r., st. strzelec, poległ 29.09. 1944 r., Jaktorów.
 • +Chojnacki Feliks "Szach", s. Jana, ur. 1907 r., poległ 28.08.1944 r., Nowy Dwór.
 • +Chojnacki Tadeusz "Węgorz", strzelec, bat. sochaczewski mjr. "Korwina", poległ 01.09. 1944 r., Pociecha.
 • +Cholewiński Adam, ur. 03.05. 1918 r., st. ułan, poległ 02.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +Chomicz Antoni "Stabrawa", s. Franciszka, ur. 13.06.1905 r, porucznik, szef łączności, poległ 22.08.1944 r., Brzozówka. (Po wojnie zidentyfikowany jako przedwojenny major pułku radiotelegraficznego Warszawy).
 • +Ciechanowicz Edward, ur. 22.05.1926 r., strzelec, 2. kompania bat. piechoty, poległ 02.08.1944 r., lot. bielańskie.
 • +Ciećwierz Tadeusz, strzelec, kompania "Zemsta" z Ożarowa, poległ 08.08.1944 r., Borzęcin.
 • +Cierpliwy Bolesław "Cierpliwy", kapral, I szwadron wachm. "Wołodyjowskiego", poległ 10.08.1944 r., Brzozówka.
 • + "Czapla" N. Jerzy, st. strzelec, poległ 09.1944 r., Żoliborz.
 • +"Czarny" NN, strzelec, poległ 19.09.1944 r., Czerniaków.
 • +Czerski Wacław "Rawicz", porucznik, poległ 21.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Czerwiec Mikołaj, st.strzelec, poległ 02.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +Ćwi(e)rko Antoni, ur. 18.10.1919 r., ułan, III szwadron wachm. pchor. "Narcyza", poległ 31.08.1944 r., Pociecha.
 • +Dackiewicz Tadeusz "Dąb", strzelec, 3. kompania bat. piechoty, poległ 15.09.1944 r., Czerniaków.
 • +Danilewicz Czesław "Sowiński", s. Dominika, ur. 26.01.1926 r., st. ułan, II szwadron wachm. "Lawiny", poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Darewicz Zdzisław, poległ 21.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Dawidowski Brunon "Bronek", s. Leona, ur. 13.03.1918 r., III szwad. wachm. pchor. "Narcyza", poległ 29.09.1944 r., Jaktorów".
 • +Dębowy Franciszek "Henryk", podporucznik, 3. kompania kampinoska zgr. "Żubr", poległ 10.09.1944 r., Marymont-Olejarnia.
 • +"Długi" NN, plutonowy, poległ 21.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +"Długi" NN, poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Dobrzaniecki Stanisław, ur. 1924 r., strzelec, poległ 02.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +Dolecki Mieczysław, ur. 10.11.1907 r., wachmistrz, 2. kompania bat. piechoty, dowódca zwiadu konnego, poległ 02.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +Doszczeczko Jan "Młody", s. Józefa, ur. 01.07.1924 r., strzelec, poległ 07.08.1944 r., Borzęcin.
 • +Downar Albert, ur. 07.07.1922 r., st. ułan, poległ 29.09. 1944 r., Jaktorów.
 • +Draczyński Kazimierz "Drucik", ur. 15.03.1922 r., kapral, 1. kompania bat. piechoty, poległ 11.1944 r., k/Drzewicy.
 • +Dudek Aleksander "Macedoński", s. Aleksandra, ur. 29.01.1925 r., kapral, 2. kompania bat. piechoty, poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Dudek Eugeniusz "Macedoński", s. Bolesława, ur. 01.12.1923 r., kompania por. "Zetesa", poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Dudek Józef, zginął rozstrzelany 23.08.1944 r.
 • +Dudowicz Czesław, kapral, 1. kompania bat. piechoty, poległ 21.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Dudziński Tadeusz "Zawieja", poległ 22.08.1944 r., Żoliborz – pl. Inwalidów.
 • +Dwornicki Bolesław Wojciech, "Wojtek", s. Wincentego, ur. 23.02.1899 r., kapitan, kwatermistrz pułku "Palmiry Młociny", poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Dziedziejko Antoni, ułan, III szwadron wachm. pchor. "Narcyza", poległ 04.10.1944 r., Czerniewice.
 • +Dziekański Feliks, strzelec, pluton z Ożarowa, ppor. "Puchały", poległ 08.08.1944 r., Borzęcin.
 • +Dzierżyński Henryk "Hardy", ur. 1921 r., st. strzelec, kompania młodzieżowa por. "Olszy", poległ 01.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +Dzwonkowski Tadeusz, strzelec, kompania "Zemsta" z Ożarowa, poległ 08.08.1944 r., Borzęcin.
 • +Estal Leszek "Wyrwa", ur. 1928 r., kapral, 1. kompania bat. piechoty, poległ 22.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Farbotko Tomasz "Tadeusz", "Tomek", podporucznik, ur. 20.07.1912 r., 1. kompania bat. piechoty, poległ 21.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Felisiak Antoni "Ptaszek", ur. 25.09. 1918 r., ułan, I szwadron wachm. "Wołodyjowskiego", poległ 02.10.1944 r., Puszcza Kampinoska.
 • +Figiel Wojciech "Ryba", s. Kazimierza, ur. 1924 r., poległ 21.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Fijałkowski Bogdan "Znicz", ur. 1925 r., strzelec z cenzusem, kompania "Zemsta" z Ożarowa, poległ 21.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Fijałkowski Jerzy "Kruk II", st. strzelec, kompania młodzieżowa por. "Olszy", poległ 01.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +Fijałkowski Wacław "Rekin", s. Stanisława, st. strzelec, poległ 01.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +Franckiewicz Piotr "Jawor", ur.12.12.1924 r., st. ułan, poległ 31.08.1944 r., Pociecha.
 • +Frydrych Antoni "Parys", podchorąży, poległ 27.09.1944 r., Janówek.
 • +Fuśniak Jakub "Rokita", strzelec, kompania "Zemsta", poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Gajewska Aurelia "Hanka", "Kawałek", łączniczka, sanitariuszka zgr. "ŻubrII", poległa 08.1944 r., Żoliborz.
 • +Gałasz Czesław, strzelec, poległ 29.09.1944 4., Budy Zosiny,
 • +Giewojno Jan, ur. 27.10.1923 r., kapral, poległ 27.09.1944 r., Wiersze.
 • +Gniewiński Witold, kapral pchor. poległ 22.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Gołębiewski Czesław, strzelec, poległ 12.08.1944 r., Leoncin.
 • +Gootlieb Zdisław, strzelec, poległ 29.09.1944 r, Budy Zosiny.
 • +Górski Janusz "Krótki", ur. 1925 r., strzelec, kompania "Zemsta", poległ 29.09.1944 r., Jaktorów
 • +Grabski Stefan "Baryła, s. Jana, ur. 04.01.1924 r., rozstrzelany 10.1944 r. w Zaborowie.
 • +Grabski Czesław, s. Jana, rozstrzelany 10.1944 r. w Zaborowie.
 • +Grabowski Bogusław "Pilot", ur. 1922 r., kpr. pchor., kompania "Zemsta", poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Grędzicki Zygmunt "Zięba", s. Józefa, ur. 1923 r., strzelec, kompania por. "Zetesa", poległ 22.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Gromadka Karol, s. Stanisława, ur. 1919 r., strzelec, poległ 02.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +Gromek Albin "Albinek", poległ 30.09.1944 r., Żoliborz.
 • +Grunota Władysław, strzelec, 3. kompania bat. piechoty, poległ 07.09.1944 r., Piaski Królewskie.
 • +Grygorcewicz Bogusław "Mały", s. Leonarda, ur. 29.10.1929 r., strzelec, 1. kompania bat. piechoty, śmiertelnie ranny 03.08.1944 r., Truskawka.
 • +Grygorcewicz Lucjan "Lucek", s. Leonarda, ur. 10.01.1922 r., plutonowy, 1. kompania bat. piechoty, poległ 12.1944 r., Kielecczyzna.
 • +Grzelecki Ignacy, strzelec, kompania "Zemsta" z Ożarowa, poległ 08.08.1944 r., Borzęcin.
 • +Grzelewski Aleksander, strzelec, 1. kompania bat. piechoty, zgr. "Żaglowiec", poległ 08.1944 r., Żoliborz.
 • +Grzędzicki Zygmunt "Zięba", strzelec, poległ 22.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Grzyb Witold, ur. 08.08.1917 r., plutonowy, III szwadron wachm. pchor. "Narcyza", poległ 4.11.1944 r., leśniczówka Huta.
 • +Grzybowski Henryk, plutonowy, poległ 1945 r., Żelazowice.
 • +Guirard Jan August "Grzymała", s. Andrzeja, ur. 18.06.1898 r., porucznik, kwatermistrzostwo, poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Gutowski Józef "Twardy", plutonowy, poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Guzowski (Gzowski) Jan "Janek", ur. 23.09.1911 r., kapral, poległ 06.08.1944 r., Truskaw.
 • +Guzowski Stanisław "Żubr", ur. 06.06.1916 r., kapral II szwadron wachm. "Lawiny", poległ 01.1945 r., Włoszczowa.
 • +Guzowski Stanisław "Guz", ur. 1916 r., st. strzelec, 3. kompania bat. piechoty, poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Harbuz Józef "Szczyt", "Złotor", ur. 14.11.1915 r., kapral, szwadron CKM por. "Jara", poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Hartfil Karol, Aleksander "War", podporucznik, poległ 22.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Heczko Krystyna "Krysia", "Teresa", c. Karola, ur. 1920 r.,łączniczka, poległa 22.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Hlebowicz Andrzej, plutonowy, I szwadron wachm. "Wołodyjowskiego", poległ 10.1944 r., Kielecczyzna.
 • +Hościłło Józef, ur. 15.05.1913 r., st. strzelec, 2. kompania bat. piechoty, poległ 02.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +Hurewicz Aleksander "Bosak", plutonowy, ur. 1908 r., poległ 1944 r., Żoliborz.
 • +Huttel Tadeusz "Pawełek", ur. 1915 r., podporucznik, bat. legionowski por. "Znicza", poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Iwanowski Stefan "Domek", s. Wacława, ur. 1907 r., podporucznik, kompania lotnicza por. "Lawy", poległ 04.10.1944 r., Brudzewice.
 • +Izdebki Henryk "Lis", ur. 29.04.1927 r., strzelec, poległ 27.10.1944 r., Biały Ług.
 • +Jabłoński Grzegorz "Mnich", kapral pchor., poległ 31.08.1944 r., Pociecha.
 • +Jabłoński Włodzimierz, strzelec, poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Jachimowicz Marek "Janosik", podchorąży, poległ 01.09.1944 r., Pociecha.
 • +Jakowlew Aleksander "Saszka", ur. 1917 r., kapral, szwadron CKM por. "Jara", poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Jakubowski Franciszek "Sęk", ur. 20.07.1927 r., strzelec, 2. kompania bat. piechoty, poległ 07.08.1944 r., Lipków.
 • +Janczewski Adam "Adamek", s. Jana ur. 1925 r. kapral, poległ 10.1944 r., w drodze w Góry Świętokrzyskie.
 • +Janczewski Adam "Rogacz", s. Jana, ur. 24.12.1921 r., kapral, 2. kompania bat. piechoty, poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Janczewski Edward "Lot", ur. 1921 r., kapral, poległ 4.10.1944 r., Brzuza.
 • +"Janek" NN, kapral pchor., poległ 13.08.1944 r., Zaborówek.
 • +Janiec Ryszard "Benedykt", strzelec, poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Janik Edward. "Wędka", st. strzelec, bat. legionowski por. "Znicza", poległ 27.09.1944 r., Brzozówka.
 • +Jankowski Czesław "Cichy", "As", "Janosik", s. Karola, ur. 07.11.1924 r., ułan, poległ 02.10.1944 r., Pociecha.
 • +Jankowski Jan, Kazimierz "Sewer", strzelec, poległ 03.09.1944 r., Truskaw.
 • +Jankowski Józef "Żbik", "Żel", s. Karola ur. 19.03.1923 r., strzelec, 3. kompania bat. piechoty, poległ 10.1944 r., Puszcza Kampinoska.
 • +Jankowski Józef "Stal", s. Aleksandra, ur. 03.02.1917 r., kapral, poległ 02.10.1944 r., Puszcza Kampinoska.
 • +Jankowski Ryszard "Zemsta", st. strzelec, bat. legionowski por. "Znicza", poległ 29.09.1944 r., Jaktorów".
 • +Jarkowski Jan Kazimierz "Sewer", s. Jana, ur. 25.05.1919 r., st. strzelec, kompania lotnicza por. "Lawy", poległ 03.09.1944 r., Truskaw.
 • +Jarmułkiewicz Józef, ur. 24.04.1916 r., kapral, III szwadron wachm. pchor. "Narcyza", poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Jaroszewicz Zygmunt "Chomik", s. Michała, sierżant, pchor. ur. 1907 r. poległ 20.08.1944 r., St. Miasto.
 • +Jarzęboski Władysław, strzelec, poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Jasiński Michał "Wiarus", kapral, poległ 01.09.1944 r., Pociecha.
 • +Jastrzębski Władysław, s. Mariana, ur. 1929 r., poległ 08.09.1944 r., m.nn.
 • +Jawid Stanisław, ur. 07.01.1925 r., st. strzelec, 3. kompania bat. piechoty, poległ 29.09.1944 r., Jaktorów".
 • +Jaworowski Władysław, strzelec, poległ 22.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Jefremow Mieczysław "Borys", strzelec, bat. sochaczewski por. "Znicza", rozstrzelany pod Jaktorowem 29.09.1944 r.
 • +"Jerzy" NN, porucznik, poległ 21.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Jezierski Ignacy "Karaś", kapitan, d-ca 3. kompanii bat. por. "Janusza", poległ 02.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +Jóźwiak Czesław, strzelec, poległ 22.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Jurewicz Józef, ur.13.09.1913 r., st. strzelec, 3. kompania bat. piechoty, poległ 29.09.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Justyn Jan "Mikinnik", "Wańka", ur.1905 r., strzelec, 3. kompania bat. piechoty, poległ 21.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Juźwik Czesław "Lew", strzelec, 2. kompania bat. piechoty, poległ 12.08.1944 r., Leoncin.
 • +Kajetanowicz Czesław "Wojtek", kapral, poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Kalinowski Henryk "Harpagon", ur. 1923 r., strzelec bat. legionowski por. "Znicza", poległ 21.09.1944 r., Polesie Nowe".
 • +Kalinowski Wiesław "Arab", s. Czesława, ur. 22.05.1925 r., bat. "Parasol", poległ 22/23 09.1944 r., Czerniaków.
 • +Kamiński Jan, st. strzelec, 2. kompania bat. piechoty, poległ 07.08.1944 r., Koczargi.
 • +Kamiński Tadeusz, strzelec, poległ 01.08.1944 r., Wólka Węglowa.
 • +Kantor Jan "Walka", sierżant, poległ 29.09.1944r., Jaktorów.
 • +Kargul Józef "Łodzianin", kapral, 1. kompania bat. piechoty, poległ 02.10.1944 r., Puszcza Kampinoska.
 • +Karnicki Wacław "Kobus", ur. 17.02.1917 r., kapral, poległ 29.09. 1944 r., Jaktorów.
 • +Karolak Jan, strzelec, 1. kompania bat. piechoty, poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Kasparewicz Władysław "Łokietek", ur. 14.05.1910 r., strzelec, 1. kompania bat. piechoty, poległ 29.09.1944 r., Żoliborz.
 • +Kaszewski Otton "Józef", ur. 10.12.1913 r., st. strzelec, 2. kompania bat. piechoty, poległ 22.08.1944 r.
 • +Kasztelan Władysław "Władzio", s. Pawła, ur. 04.06.1918 r., st. strzelec, 1. kompania bat. piechoty, poległ 21.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Kaszub Bronisław, wachmistrz, poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Kawecki Henryk "Tygrys", st. sierżant, poległ 22.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Kielak Adam, kapral, poległ 10.1944 r., Michałowice.
 • +Kiełkiewicz Zbigniew "Sławek", kapral pchor., bat. legionowski por. "Znicza", poległ 21.09.1944 r., Polesie Nowe. .
 • +Kijak Wacław "Góralik", strzelec, bat. legionowski por. "Znicza", pluton zrzutów por. "Drewno", poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +"Klawy" NN, kapral, poległ 21.08.1944 r. Dw. Gdański.
 • +Klimek Ryszard, strzelec, poległ 21.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Klimowicz Stanisław "Szymończyk", s. Szymona, plutonowy, ur. 14.07.1907 r., 2. kompania bat. piechoty, poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Kobyliński Ryszard "Cygan", st. strzelec, poległ 22.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +"Koczer" NN, st. ułan, poległ 28.09.1944 r. nad rzeką Utratą.
 • +Kolej Stanisław "Orlonek", ur. 29.03.1921 r., st. ułan, poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Kołodziński Wacław "Jagodziński", ur. 1926 r., strzelec, 1. kompania bat. piechoty, poległ 09.1944 r, Jaktorów (Żoliborz).
 • +Komar Stanisław, ur. 28.07.1919 r., kapral, 3. kompania bat. piechoty, poległ 01.1945, Kielecczyzna.
 • +Komorowski Krzysztof "Kucharski", st. ułan, III szwadron wachm. pchor. "Narcyza", poległ 28.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Komorowski Tadeusz "Malec", s. Józefa, ur. 1910 r. st. strzelec, poległ 22.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Kopacki Tadeusz, podchorąży, poległ 29.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Kopecki Stefan, strzelec poległ, d.n., m.n.
 • +Koperkiewicz Ignacy "As", ur. 1923 r., strzelec, bat. legionowski por. "Znicza", poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Kordek Franciszek, strzelec, poległ 25.09.1944 r., Puszcza Kampinoska.
 • +Kornacki Eustachy Roman "Marek", ułan pchor., poległ 29.09. 1944 r., Budy Zosiny.
 • +Kosek Ryszard "Puchar", ur. 1926 r., st. strzelec, bat. legionowski por. "Znicza", poległ 21.09.1944 r., Polesie Nowe.
 • +Kosowicz Edward, ur. 24.02.1925 r., strzelec, 2. kompania bat. piechoty, poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Kosowicz Józef "Kazimierz", kapral, szwadron CKM por. "Jara", poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Kosowicz Jadwiga "Jadzia", sanitariuszka, batalion piechoty, poległa 28.09.1944 r., Błonie
 • +Kosowicz Wacław "Boruch", s. Piotra , ur. 11.09.1925 r., strzelec, 2. kompania bat. piechoty, poległ 05.11.1944 r., Boków.
 • +Kosta Czesław "Częstochowa", kapral, poległ 27.09. 1944 r., Janówek.
 • +Kościuszkiewicz Józef "Kazimierz", "Lis", ur. 20.09.1914 r., kapral, polegl 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Kościański Eugeniusz, strzelec, poległ 08.09.1944 r., Puszcza Kampinoska.
 • +Kotowski Alfons "Okoń", ur. 04.08.1899, major, od 23.08.1944 r. dowódca "Grupy Kampinos", poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Kowalczyk Edward, ur. 1914 r., plutonowy, 1. kompania bat. piechoty, poległ 07.08.1944 r., Lipków.
 • +Kowalewski Jan "Rydz", ur. 1924 r., ułan, poległ 02.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +Kowalewski Jan "Zakrystia", ur. 19.02.1927 r., strzelec, 3. kompania bat. piechoty, poległ 30.09.1944 r., Żyrardów.
 • +Kowalewski Zbigniew, ur. 1925 r., strzelec, kompania "Zemsta" z Ożarowa, poległ 21.08.1944 r., Dworzec Gdański.
 • +Kowalski Edmund (Edward) "Kowal", "Bill", s. Tomasza, ur. 1907 r. st. strzelec, 2. kompania bat. piechoty, poległ 12.08.1944 r., Leoncin.
 • +Kowalski Wojciech "Wąsik", ur. 1923 r., strzelec, bat. legionowski por. "Znicza", poległ 28.09.1944 r., Wola Łuszczewska.
 • +Kowrygo Józef, ur. 11.06.1923 r., st. strzelec, poległ 03.08.1944 r., Truskawka.
 • +Kozioł Aleksander "Bohun", ur. 18.02.1889 r., st. wachmistrz, II szwadron wachm. "Lawiny", poległ 03.09.1944 r., Marianów.
 • +Kozielski Andrzej, strzelec, poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Kozłowski Jan "Heniek", ur. 27.07.1914 r., st. strzelec, poległ 30.09.1944 r., Żoliborz.
 • +Krakowiak Alfons, strzelec, poległ (data i miejsce nieznane).
 • +Krakowiak Kazimierz "Guzik", poległ 21.08.1943 r., Dw. Gdański.
 • +Krasowski Czesław, ur. 3.08.1926, strzelec, poległ 20.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +Kraszewski NN. "Janek", strzelec, poległ 29.09.1944 r., Żoliborz
 • +Krawczyk Kazimierz "Socha", plutonowy, poległ 21.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Krochmalski Jan, "Kuczer", st. ułan, III szwadron wachm.pchor. "Narcyza", poległ 28.09.1944 r. nad rz. Utratą.
 • +Krogulski "Akro", st. strzelec, poległ 09.1944 r., Zaborów.
 • +Królak Ryszard "Sztajer", strzelec, poległ 2.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +Królak Ryszard "Komar" s. Adama, ur. 1927r., kompania por. "Zetesa", poległ 01.08.1944 r., Wólka Węglowa.
 • +Królikowski Andrzej "Grey", s. Tadeusza strzelec, ur. 1927 r., bat. legionowski por "Znicza", poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Królikowski Tadeusz "Kujawski", ur. 24.11.1900 r., porucznik, poległ 27.09.1944 r., Brzozówka.
 • +Krukowski Stefan "Zawisza", s. Adama, ur. 1920 r., kapral, kompania lotnicza por. "Olszy", poległ 01.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +Krzywicki Antoni, "Antek", ur. 05.10.1924 r., st. strzelec, 1. kompania bat. piechoty, poległ 22.08.1944 r. , Dw. Gdański.
 • +Krzywicki Wacław, plutonowy, 3. kompania bat. piechoty, poległ 01.1945 r., Stużno. woj. opoczyńskie.
 • +"Krzywy" NN, strzelec, poległ 09.1944 r.
 • +Księżopolski N., kapral, poległ 29.09.1944 r., Żoliborz.
 • +Kucharski Edward, strzelec, poległ 2.10.1944 r., Kampinos.
 • +Kucharski Henryk "Ryszard", ur. 01.05.1924 r., ułan, poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Kucharski Stefan, strzelec, poległ (data i miejsce nieznane).
 • +Kudłaczewski "Kudlarz", ur. 1926 r., strzelec, 1. kompania bat. piechoty,
 • +Kulik Wincenty, strzelec, 2. kompania bat. piechoty, poległ 2.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +Kulikowski Narcyz "Narcyz", "Sum", s. Franciszka, ur. 29.02.1912 r., wachmistrz podchorąży, dowódca III szwadronu dywizjonu kawalerii, poległ 29.09.1944 r. Budy Zosine.
 • +Kurago Alfred, ur. 17.07.1925 r., ułan, III szwadron wachm. pchor. "Narcyza", poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Kuryłło Stanisław, strzelec, 3. kompania bat. piechoty, poległ 02.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +Kuszycki Józef "Korsarz", ur. 1922 r., st. strzelec, bat. legionowski por. "Znicza", poległ 27.09.1944 r., Brzozówka.
 • +Kutra Ignacy "Gajowy", ur. 1911 r., st. sierżant, bat. legionowski por. "Znicza", poległ 21.09.1944 r., Polesie Nowe.
 • +Kwiatkowski Czesław ps. "Czesław", "Grab", s. Stanisława, ur. 1899 r., st.sierżant, 1. kompania por. "Zetesa", poległ 10.1944 r., Żyrardów.
 • +Kwiatkowski Piotr "Sokół", s. Jana, st. sierżant, poległ 22.08.1944 r. Dw. Gdański.
 • +Langner Janusz "Janusz", s. Stanisłsawa, ur. 1914 r. porucznik, dowódca I batalionu, poległ 02.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +Lasocki Tadeusz "Teodor", podchorąży, poległ 29.09.1944 r., Czerniaków.
 • +Leonis Konstanty , ur. 27.07.1918, ułan, szwadron CKM, poległ na Kielecczyźnie.
 • +Leszczyński Henryk, strzelec, poległ 02.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +Leszko Stanisław, strzelec, 2. kompania bat. piechoty, poległ 12.1944 r., Kielecczyzna.
 • +Lewkowicz Bronisław "Kurs", major, ur. 09.03.1913 r., cichociemny, komendant zrzutowiska, poległ 04.11.1944 r., leśniczówka Huta, Las Przysuchy.
 • +Lipiński Edward "Lip", strzelec, poległ 01.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +Lipiński Klemens "Karol", s. Jana, ur. 1904 r. plutonowy, 1. kompania bat. piechoty, poległ 22.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Lipiński N., ułan, poległ 8.09.1944 r., Pilaszków.
 • +Lipiński Mieczysław "Pantera", s. Tomasza, ur. 1923 r., st. ułan, III szwadron wachm. pchor. "Narcyza", poległ 29.09.1944r., Jaktorów.
 • +Lipiński Wiesław, poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Lipka Jan "Ronisz", kompania "Zemsta" z Ożarowa, poległ 21.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Lipnicki Józef, ur. 05.10.1920 r., kapral, 1. kompania bat. piechoty, poległ 22.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Lipnicki Karol, ur. 28.02.1925 r., st. strzelec, 1. kompania bat. piechoty, poległ 21.08.1944 r., Dw. Gdańsk".
 • +Lisowski Jerzy "Jol", poległ 21.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Litwinowicz Kazimierz "Żbik", ur. 18.11.1922 r., ułan, II szwadron wach. "Lawiny", poległ 13.08.1944 r., Krogulec.
 • +Litwińczuk Bohdan "Huzar", s. Antoniego, ur. 1926 r., poległ 08.1944 r., m. n.
 • +"Longinus" NN, st. ułan, poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Ludwicki Adam "Wyszyński", st. strzelec, poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Ludwig Władysław "Kamil", porucznik, kompania "Zemsta", poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Labuda Antoni, kapral, poległ 07.09.1944 r., Piaski Królewskie.
 • +Łapo Antoni "Piotr", "Stary", ur. 05.01 1926 r., wachmistrz, II szwadron wachm. "Lawiny", poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Łapo Edward, ur.15.03.1921 r., kapral, 3. kompania bat. piechoty, ranny 13.08.1944 r., zmarł 2.09.1944 r. w szpitalu w Laskach.
 • +Łapo Jan, ułan, szwadron CKM por. "Jara", ranny 31.08.1944 r., pod Pociechą, zmarł 02.09.1944 r. w szpitalu w Laskach.
 • +Łobacz Janusz, ur. 08.02 1926 r., st. strzelec, 1. kompania bat. piechoty, poległ 21.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Łoziński Zbigniew "Maks", ur. 1923 r., strzelec, kompania lotnicza por. "Lawy", poległ 04.10.1944 r. pod Brudzewicami.
 • +Łukaszewicz Jan "Januszek", s. Jerzego, ur. 10.05. 1925 r., kapral, 3. kompania bat. piechoty, poległ 03.09.1944 r., Truskaw.
 • +Łukowski Michał "Saturn", strzelec, poległ 19.08.1944 r., Brzozówka.
 • +Macholiński Kazimierz "Muk", kapral, poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Mackiewicz Maciej "Mac", ur. 1927 r., strzelec, 2. kompania bat. piechoty, poległ 28.07.1944 r., Dziekanów Niemiecki.
 • +Maculewicz Franciszek "Macul", ur. 12.05.1921 r., kapral, 3. kompania bat. piechoty, poległ 31.08.1944 r., Żoliborz.
 • +Magdaliński Tadeusz "Biały", s. Józefa, ur. 1925 r., st. strzelec, poległ 21.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Majewski Czesław, strzelec, poległ (dzień i miejsce nieznane).
 • +Makaś Bronisław, ur. 22.12.1906 r., plutonowy, 1. kompania bat. piechoty, poległ 03.08.1944 r., Truskawka.
 • +Malesa Stanisław "Fajka", ur. 1923 r., strzelec, bat. legionowski por. "Znicza", poległ 21.09.1944 r., Polesie Nowe.
 • +Malicki Julian "Mały, ur. 7.01.1923 r., strzelec, 1. kompania bat. piechoty, poległ 29.09.1944 r., Żoliborz
 • +Malinowski Czesław, ur. 7.01.1927 r., kapral, 3. kompania bat. piechoty, poległ 16.09.1944 r., Pociecha.
 • +Malutko Józef, ur. 1926 r., st. strzelec, poległ 29.09.1944 r., Warszawa, Żoliborz.
 • +Małaszewicz Kazimierz, ur. 1926 r., strzelec, zgr. "Żeglowiec", poległ 27.09.1944 r., Żoliborz.
 • +Małkiński Józef, s. Wincentego, ur. 1925 r., strzelec, poległ 22.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +"Mały" NN, strzelec, poległ 01.09.1944 r., Pociecha.
 • +"Mar" NN, porucznik, poległ 22.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Marczewski Przemysław "Zagłoba", podporucznik, poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Marecki Stanisław "Lichodziejewski", ur.27.04.1912 r., st. strzelec, 3. kompania bat. piechoty, poległ 22.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Markiewicz Józef, poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Marski N., kapral, poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Maszewski Józef. "Przywara", ur. 22.03.1922 r., strzelec, 1. kompania bat. piechoty, zgr. "Żaglowiec", poległ 27.08.1944 r., Żoliborz.
 • +Matusewicz Mieczysław, ur. 28.10.1926 r., strzelec, 1. kompania bat. piechoty, poległ 03.08.1944 r., Truskawka.
 • +Matuszewski Andrzej "Andrzej", ur. 1923 r. kapral, kompania "Zemsta" z Ożarowa, poległ 22.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Matuszewski Stefan "Chudziak", s. Piotra, ur. 1904 r., plutonowy, poległ 2.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +Matuszczyk Jan "Góra", sierżant, kompania "Zemsta", poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Matuszczyk Hanna, strzelec, poległa 29.09.1944 r., "Budy Zosiny".
 • +Mazurkiewicz Antoni, ur. 06.12.1928 r., kapral, 2. kompania bat. piechoty, zwiad konny, poległ 10.1944 r., Kielecczyzna.
 • +Męziński Tadeusz, strzelec, poległ (dzień i miejsce nieznane).
 • +Mężyński Franciszek "Frąckiewicz", ur. 14.08.1924 r. r., st. strzelec, 3. kompania bat. piechoty, poległ 22.08.1944 r., Brzozówka.
 • +Mężyński Marian "Kalina", strzelec, 3. kompania bat. piechoty, poległ 03.08.1944 r., Truskawka.
 • +Miazga Tomasz "Młot", sierżant, dowódca plutonu 2. kompania bat. kpt. "Dulki", poległ 02.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +Michalczyk Michał "Konik", st. strzelec, poległ 2.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +Michalski Michał, Mieczysław, strzelec, poległ 02.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +Michałkiewicz Józef "Szczapa", ur.16.03.1916 r., plutonowy, II szwadron wach. "Lawiny", poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Michałowski Antoni "Malinowski", kapitan, poległ 16.09.1944 r., Janówek.
 • +Michałowski Bogdan "Zawieja", strzelec, kompania z Ożarowa "Zemsta", poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Micheda Bronisław, ur. 13.12.1919 r., st. ułan, II szwadron wachm. "Lawiny", poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Micheda Mieczysław, ur. 15.08.1922 r., st.ułan, II szwadron wachm. "Lawiny", poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Miecznikowski Jan "Wańk", ur. 08.05.1915 r., strzelec, poległ 21.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Miecznikowski Michał, strzelec, poległ 21.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Mielguj Franciszek, ur. 24.03.1925 r., strzelec, 2. kompania bat. piechoty, poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Mielguj Stanisław "Szpak", ur. 25.11.1913 r., strzelec, 2. kompania bat. piechoty, poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Mieszkuć Edward, st. ułan, szwadron CKM por. "Jara", poległ 27.09.1944 r., Wiersze.
 • +Mieszkuć Leonard "Biały", s. Ignacego, ur. 20.04.1920 r., ułan, szwadron CKM por. "Jara", poległ 02.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +Międziński Wacław, strzelec, poległ (dzień i miejsce nieznane).
 • +Międziński Franciszek, strzelec, poległ (dzień i miejsce nieznane).
 • +Mikinnik Jan "Wańka", ur. 1905 r., strzelec, poległ 21.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Mikołajewski Stefan, strzelec, poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Mikros Józef, strzelec, poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Milczarek Bolesław, st. strzelec, poległ 22.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Milczarek Eugeniusz, st. strzelec, poległ 22.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Minciel Jan "Wilk", ur. 08.09.1922 r., kapral, II szwadron wachm. "Lawiny", poległ 4.10.1944 r., Brzuza.
 • +Mirewicz Antoni "Marski", kapral pchor., poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Miron Kazimierz "Alba", ur. 07.05.1925 r., kapral, III szwadron wachm. pchor "Narcyza", poległ 31.07.1944 r., Aleksandrów.
 • +Miros Józef "Zielony", ur. 1921 r., st. strzelec, kompania "Zemsta" z Ożarowa", poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Miszewski Stanisław "Prawnik", kpr. pchor., poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Mizerski Grzegorz "Tworzymir", ur. 02.11.1926 r., kapral pchor., kompania "Zemsta" z Ożarowa, poległ 22.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Mizerski Szymon "Powała", kapral z cenz., kompania "Zemsta" z Ożarowa, poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Młodnicki Kazimierz "Mat", s. Michała, ur. 08.01.1911 r podporucznik., d-ca oddziału z Woli, zgr. "Żaglowiec", pluton 207, poległ 21.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Młodzianowski Stanisław "Gryf", podporucznik, poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Modzelewski Jan "Jan", poległ 09.1944 r., Czerniaków.
 • +Mołczanowicz Robert, strzelec, 3. kompania bat. piechoty, poległ 21. 08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Mossakowski Tadeusz "Peng", strzelec, bat. legionowski por. "Znicza", poległ 27.09.1944 r.
 • +Mozol Henryk "Długi", ur. 1924 r., plutonowy, żandarmeria, poległ 14.10.1944 r., Żdżary-Kielecczyzna.
 • +Mozol Zygmunt "Mały", ur. 20.01.1927 r., ułan, żandarmeria, poległ 27.09.1944 r., Skierniewice.
 • +Muszalski Władysław Mucha", ur. 1924 r., strzelec, bat. legionowski por "Znicza", rozstrzelany w październiku 1944 r. w Częstochowie.
 • +Myślicki Stanisław "Niedźwiedź", s. Kazimierza, ur. 07.05.1923 r., st. ułan, dowództwo zgrupowania, poległ 04.11.1944 r., leśniczówka Huta.
 • +Nacholiński Kazimierz "Muk", "Mik", kpr. pchor., poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Nahadin Stiepan "Wańka", "Sońka", zbiegły z niewoli niemieckiej młodszy lejtnant armii radzieckiej, kompania lotnicza por. "Lawy", poległ 28.09.1944 r., Sowia Wola.
 • +Narkiewicz Józef, st. strzelec, poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Narosek Konstanty "Topór", ur. 1920 r., chorąży, bat. legionowski por. "Znicza", poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Nawrocki Bohdan, ur. 19.03.1926 r., st. strzelec, 1. kompania bat. piechoty, zgr. "Żaglowiec", poległ 18.09.1944 r., Żoliborz.
 • +Niedźwiedź Stanisław, st. strzelec, poległ 2.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +Niemen Piotr, st. strzelec, poległ 2.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +Niewiadomski Wacław "Nożyce", ur. 1922 r., kapral, kompania "Zemsta" z Ożarowa, poległ 22.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +"Nilek" NN, poległ 23.09.1944 r., Czerniaków.
 • +Niwiński Leszek ps. "Rubin", sierżant pchor., poległ 09.1944 r., Żoliborz.
 • +Nowacki Jan "Orkan", ur. 1924 r., st. strzelec, bat. legionowski por. "Znicza", poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Nowakowski Władysław Długi", st. sierżant, kompania z Ożarowa "Zemsta", poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Nowicki Czesław "Zapora", ur. 01.01.1927 r., st. strzelec, 2. kompania bat. piechoty, poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Nowicki Kazimierz "Korzeń", s. Józefa, ur. 1909 r., 1. kompania por. "Zetesa", poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Nowicki Leon "Lord", ur. 18.02.1923 r., kpr. pchor., poległ 28.08.1944 r., Pociecha.
 • +Nowicki Mieczysław, st. ułan, poległ 02.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +Nowicki Stanisław, ur. 07.12.1925 r., st. ułan, III szwadroa wachm. pchor. "Narcyza", poległ 07.08.1944 r., Lipków.
 • +Nowicki Witold, ułan, I szwadron wachm. "Wołodyjowskiego", poległ 22.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Ochalski Jacek "Śpiewak", poległ 21.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Ocipka Ignacy, strzelec, poległ (data i miejsce nieznane).
 • +Ofiara Jan "Burza", plutonowy, poległ 02.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +Okraj Antoni, strzelec, poległ 02.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +Okrój Antoni "Łabuda" ur. 1921 r., plutonowy, I szwadron wachm. "Wołodyjowskiego, poległ 07.09.1944 r., Piaski Królewskie.
 • +Olszewski Marian "Maryś", porucznik, dowódca oddziału z Woli, poległ 22.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Osiński, strzelec, poległ 09.1944 r., Żoliborz.
 • +Oskierko Stanisław "Bąk", ur. 1922 r., strzelec, kompania z Ożarowa "Zemsta", poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Ostrowski Stanisław ps. "Zając", s. Adama, ur. 1920 r., strzelec, poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Oszmiański Tomasz "Wiśniewski", ur.11.05.1926 r., kapral, 2. kompania bat. piechoty, strzelec, poległ 07.08.1944 r., Lipków.
 • +Oszmiański Wincenty, strzelec, 3. kompania bat. piechoty, poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Pacewicz Leon, ur. 16.04.1924 r., szwadron CKM por. "Jara", poległ 10.1944 r., Żyrardów.
 • +Paciorkowski Bogdan, ur. 1925 r., strzelec z cenzusem, kompania "Zemsta" z Ożarowa, poległ 22.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Pałasz Czesław "Narwik", s, Jana, ur. 1914 r., chorąży, bat. legionowski por. "Znicza", poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Pałacki Feliks, ur. 02.02.1927 r., st. strzelec, 2. kompania bat. piechoty, poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Pałacki Witold, ur. 01.06.1926 r kapral, 2. kompania bat. piechoty, poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Papliński Edward, ur. 1925 r., ułan, III szwadron wachm. pchor. "Narcyza", poległ 2.09.1944 r., Pociecha.
 • +Papliński Jerzy, ułan, poległ 01.09.1944 r., Pociecha.
 • +Parczyński Zbigniew "Żbik", ur. 1921 r., strzelec, kompania "Zemsta" z Ożarowa, poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Parzuch Władysław ur. 20.06.1920 r., st. ułan, III szwadron wachm. pchor. "Narcyza", poległ 8.09.1944 r., Pilaszków.
 • +Pastwa Tadeusz "Adolf", ur. 1915 r., podporucznik, bat. legionowski por. "Znicza", poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Paszuch Władysław, st. ułan, poległ 07.09.1944 r., Piaski Królewskie.
 • +Pawelic Leon "Kortez", "Kawka", st. strzelec, poległ 09.1944 r., Żoliborz.
 • +Pawelec Stanisław "Jeleń", ur. 1924 r., st. strzelec, kompania "Zemsta" z Ożarowa, poległ 21.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Pawluczenko Aleksander "Olek", podporucznik cz. w., 3. kompania bat. piechoty, poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Pawłowski Mieczysław, strzelec, poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Pegen Aleksy, ur. 27.01.1926 r., ułan, poległ 29.09.1944 r., Jaktorów
 • +Perkowski Wacław, ur. 01.01.1926 r., ułan, II szwadron wachm. "Lawiny", poległ 21.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Piątek Józef, ur. 29.07.1913 r., kapral pchor., 3. kompania bat. piechoty, poległ 02.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +Piątek Stefan, strzelec, poległ 02.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +Piątkowski Antoni "Korab", plutonowy pchor.1. kompania bat. piechoty, poległ 21.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Piekarski Stanisław, ur. 1922 r., st. strzelec, 2. kompania bat. piechoty, poległ 2.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +Pieniek Tadeusz "Dobry", s. Antoniego, ur. 1916 r. kapral, poległ 29.09.1944 r., Baranów.
 • +Pieniek Władysław "Kamień", st. strzelec, poległ 09.1944 r., Żoliborz.
 • +Piesiewicz Karol, st. ułan, poległ 03.09.1944 r., Truskaw.
 • +Piestrzyński Jerzy "Helski", ur. 20.03 1908 r., porucznik, dowódca 3. kompanii batalionu por. "Dźwiga", poległ 2.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +Pietrow Andrzej, strzelec, poległ 04.10.1944 r., Brudzewice.
 • +Pietrucki Antoni, ur. 1926 r., kapral, 3. kompania bat. piechoty, poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Pietrucki Konstanty "Nadzieja", ur. 01.08.1911 r., plutonowy, IV szwadron ppor. "Jawora", poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Pietruszewski Andrzej "Nierobisz", poległ 21.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Pławecki Karol "Bicz", "Lolek", ur. 08.07.1926 r., st. ułan, I szwadron wachm. "Wołodyjowskiego", poległ 04.11.1944 r., leśniczowka Huta.
 • +Płuciennik Zdzisław "Lesław", strzelec, poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny
 • +Pływaczewski Tadeusz, strzelec, poległ (dzień i miejsce niznane).
 • +Pogodziński Jan "Grzmot", ur. 1917 r., kapral pchor., bat. legionowski por. "Znicza", poległ 21.09.1944 r., Polesie Nowe.
 • +Pogodziński Bohdan "Wawrzyniec", ur. 1915 r., kapral pchor., bat. legionowski por. "Znicza", poległ 21.09.1944 r., Polesie Nowe
 • +Pohudo Antoni "Lis", ur. 1913 r., ułan, II szwadron wachm. "Lawiny", poległ 22.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Polak Albert, ur. 10.03 1924 r., st. strzelec, 1. kompania bat. piechoty, zgr. "Żeglowiec", poległ 29.09.1944 r., Żoliborz.
 • +Polak Jan "Olcha", ur. 25.04.1917 r., kapral, III szwadron wachm. pchor. "Narcyza". zgr. "Żaglowiec", poległ 15.10.1944 r., Pniewy.
 • +Poliński Jerzy, ułan, I szwadron wachm. "Wołodyjowskiego" , poległ 31.08.1944 r., "Pociecha".
 • +Połoński Andrzej "Chlebowicz", podporucznik, poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Pomański Kazimierz "Słoma", st. strzelec, bat. legionowski por. "Znicza", poległ 27.09.19844 r., Brzozówka.
 • +Pomorzak, strzelec/harcerz, poległ 21.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Poniatowski Edward "Bimber", ur. 1923 r., strzelec, kompania "Zemsta" z Ożarowa, poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Poniatowski Jerzy, strzelec, poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Popliński Jerzy, ułan, poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Porczyński Zbigniew "Józek", s. Antoniego, ur. 22.06.1919 r., strzelec, kompania por. "Lawy", pluton ppor. "Orlika", poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Potapowicz Jan, ur. 15.09.1925 r., ułan, szwadron CKM por. "Jara", poległ 1945 r., Kielecczyzna.
 • +Potapowicz Piotr, ur. 08.11.1927 r. strzelec, 2. kompania bat. piechoty, poległ 07.08.1944 r., Lipków.
 • +Poznański Jan, ur. 03.01.1925 r., ułan, IV szwadron ppor. "Jawora", poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Probus Jan, ułan, poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Protas Stanisław, ur. 03.031924 r., st.strzelec, 2. kompania bat. piechoty, zgr. "Parasol", poległ 09.1944 r. Czerniaków.
 • +Protasewicz Antoni "Antek", ur. 01.06.1924 r., strzelec, 3. kompania bat. piechoty, poległ 3.08.1944r., Truskawka.
 • +Przybyłowski Czesław "Przybyła", ur. 03.09.1924 r., kapral, 1. kompania bat. piechoty, poległ 22.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Przystrom Robert "Edward", ur. 14.10.1923 r., st.ułan, szwadron CKM por. "Jara", poległ 27.09.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Ptak Stanisław "Sęp", kapral, kompania "Zemsta" z Ożarowa, poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Puchadło Bolesław, ur. 1921 r., strzelec, poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Puzimowski Stanisław, ur. 24.03. 1921 r., st. ułan, III szwadron wachm. pchor. "Narcyza", poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Raczkowski Jan "Motor",
 • +Radecki Józef "Bór", strzelec, kompania "Zemsta" z Ożarowa, poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Radliński Józef, strzelec, poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Radzikowski Józef, ur. 1932 r., strzelec, poległ 22.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Radzikowski Leon, strzelec, poległ (dzień i miejsce nieznane).
 • +Rafalski Fabian "Fab", poległ 18.09.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Rahoza Józef "Hazetycki", ur. 12.12.1922 r., ułan, poległ 09.1944 r., Żoliborz.
 • +Rajewski Franciszek "Sęk", st. ułan, poległ 03.08.1944 r., Truskawka.
 • +Rastrykin Michaił Iwanowicz, strzelec, poległ 24.08.1944 r., Stare Miasto.
 • +"Rawicz" NN, kapral pchor., poległ 22.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Regulski Izydor "Jastrząb", s. Feliksa, ur. 1914 r. plutonowy, poległ 16.09.1944 r., Pociecha.
 • +Regulski Ryszard "Łoś", s. Adama, ur. 1926 r., strzelec, 1. kompania por. "Zetesa", poległ 08.1944 r. (miejsce nieznane)
 • +Romanowski Bronisław, ur. 1922 r., strzelec, 3. kompania bat. piechoty, poległ 28.07.1944 r., Dziekanów Niemiecki.
 • +Rożek Stanisław, strzelec, poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Ruż Stefan, st. strzelec, poległ 02.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +Rybczyński Kazimierz, Antoni, poległ 09.1944 r., Warszawa.
 • +Rybiński Jan, ur. 24,10,1926 r., strzelec, 3. kompania bat. piechoty, poległ 29.09.1944 r. Jaktorów.
 • +Rydliński, strzelec, 1. kompania bat. piechoty, poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +"Ryszard" NN, strzelec, poległ 8.09.1944 r., Pociecha.
 • +Ryszkowski Eugeniusz, kpr. pchor., poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +"Ryś", NN Romuald ur. 29.09.1925 r., st. ułan, II szwadron wachm. "Lawiny", poległ 28.08.1944 r., Pociecha.
 • +Rytel Jerzy "Harcerz", podporucznik, poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Sadowski Stanisław "Jan", ur. 29.02.1926 r.,st. ułan, III szwadron wachm. pchor. "Narcyza", poległ 05.11.1944 r., Kielecczyzna.
 • +Samojło Władysław "Gerwazy", "Regulski", ur. 09.01.1918 r., st. strzelec, poległ 18.08.1944 r., Pociecha.
 • +Samotyja-Lenczewski Olgierd "Olek", ułan, III szwadron wachm. pchor. "Narcyza", poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Saturn Michał, strzelec, poległ 10.08.1944 r., Brzozówka.
 • +Sawaściuk Mikołaj "Kola", ur. 1917 r., kapral, 3. kompania bat. piechoty, poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Schmidt Edward "Zapałka", ur. 1925 r., st. strzelec, bat. legionowski por. "Znicza", poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Seliga Michał "Agiles I", kapral, poległ 22.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Siedlecki Janusz "Kitajec", kapral pchor., poległ 31.08.44 r., Pociecha.
 • +Sieńko Aleksander "Sęk", st. strzelec, poległ 03.08.1944 r., Truskawka.
 • +Skonieczko Wiesław "Heniek", st. strzelec, poległ 30.09.1944 r., Żoliborz.
 • +Skrodzki Wacław, s. Jana, ur. 20.08.1916 r., ułan, IV szwadron ppor. "Jara"., poległ 21.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Skrzos Bolesław "Spryciarz", strzelec, 1. kompania por. "Zetesa", poległ 02.08.1944 r., Boernerowo-Laski.
 • +Skrzypek Tadeusz "Kot", kapral pchor., poległ 22.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Skuza Tadeusz, kapral pchor., poległ 22.08.1944 r., Dw. Gdański
 • +Słomka Franciszek, strzelec, poległ (dzień i miejsce nieznane).
 • +Sobieszak Kazimierz, strzelec, poległ 3.08.1944 r., Truskawka.
 • +Sobieszek Jan "Cios", ur. 21.01.1924 r., st. strzelec z cenzusem, kompania "Zemsta" z Ożarowa, poległ 27.09.1944 r., Sowia Wola.
 • +Sobolewski Wincenty "Sawoj", ur. 12,.12.1905 r., st. sierżant, 3. kompania bat. piechoty, poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Sokołowski Stefan, kapral, 3. kompania bat. piechoty, poległ 22.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Solarz Stanisław, ułan, III szwadron wachm. pchor. "Narcyza", poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Sołowiej Michał "Micio", ur. 1926 r., kapral, szwadron CKM por. "Jara", rozstrzelany przez Niemców, po wzięciu do niewoli pod Jaktorowem, 30.09.1944 r.
 • +Sończyk Kazimierz, ur. 02.11.1926 r., ułan, II szwadron wachm. "Lawiny", poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Sosiński Wiesław "Adam", strzelec, poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Sosnowski Józef "Marchewka", ur. 19.061923 r., kapral, II szwadron wachm. "Lawiny", poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Sosnowski Stanisław "Wyga", s. Michała, ur. 1910 r., kapral, bat. legionowski por. "Znicza", poległ 21.09.1944 r., Polesie Nowe.
 • +Spuda Hieronim, strzelec, rozstrzelany 29.08.1944 r., Kiścienne.
 • +Stadnicki Władysław "Murat", ur. 10.12.1925 r., strzelec, 1. kompania bat. piechoty, poległ 22.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Stańczyk Jerzy "Ryś", s. Feliksa, ur. 1926 r., strzelec, 1. kompania bat, piechoty por. "Strzały", poległ 28.08.1944 r., Sowia Wola.
 • +Stefko Halina "Janina", ur. 1904 r., sanitariuszka, ranna 29.09.1944 r., pod Jaktorowem, zmarła w szpitalu w Sochaczewie.
 • +Stomal Michał, st. strzelec, poległ 02.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +Szalkiewicz Stanisław "Obywatelski", ur. 1920 r., st. strzelec, poległ 09.1944 r., Warszawa.
 • +Szantyr Eugeniusz "Wyrwidąb", ur. 27.03.1923 r., ułan, II szwadron wachm. "Lawiny", poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Szantyr Leonard "Leon", "Orzeł", ur. 18.02. 1925 r., st. ułan, II szwadron wachm. "Lawiny", poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Szantyr Piotr "Niemen", ur. 08.01.1924 r., st. ułan, II szwadron wachm. "Lawiny", poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Sawaściuk Mikołaj "Kola", kapral, poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Szczepański Tadeusz "Perełka", strzelec, poległ 09.1944 r., Zaborów.
 • +Szczepko Józef, st. strzelec, poległ 02.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +Szczerba Jerzy "Żółw", "Pirat", ur. 1924 r., bat. legionowski por. "Znicza", poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Szczerbiński Kazimierz, st. strzelec, kompania wsparcia batalionu, por. "Olszy", poległ 03.09. 1944 r., Truskaw.
 • +Szepielow Włodzimierz "Wowka", kapral, kompania "Zemsta" z Ożarowa, poległ 29.09. 1944 r., Budy Zosiny.
 • +Szewczyk Ryszard "Stach", s. Władysława, ur. 05.1921 r. podchorąży, kompania lotnicza por. "Lawy", pluton ppor. "Orlika", poległ 14.08.1944 r., Kampinos.
 • +Szostak Jan "Fab", ur. 23.08.1920 r., kapral, 2. kompania bat. piechoty, rusznikarz, poległ 03.09.1944 r., Truskaw.
 • +Szpakowski Henryk, ułan, poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Szumski Tadeusz "Wilk", strzelec, poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Szunejko Kazimierz "Trop", st. ułan., 1. szwadron wachm. "Wołodyjowskiego", poległ 01.09.1944 r., Pociecha.
 • +Szunejko Kazimierz, plutonowy, 1. szwadron wachm. "Wołodyjowskiego", poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Szybowski Stanisław, plutonowy, I szwadron wachm. "Wołodyjowskiego", poległ 01.09.1944 r., Pociecha.
 • +Szydłowski Stanisław, ur. 12.08.1922 r., st. strzelec 2. kompania bat. piechoty, poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Szydłowski Zygmunt "Zybcio", ur. 28.03.1926 r., st. ułan, szwadron CKM por. "Jara", poległ 30.09.1944 r., Żyrardów.
 • +Szykuć Julian, ur. 13.11.1924 r., st. strzelec, 1. kompania bat. piechoty, poległ 22.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Szymkiewicz Marian "Pomian", st. strzelec, bat. legionowski por. "Znicza", poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Świątek Jan "Piątek", strzelec, poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Świątek Jan "En", s. Teodora, ur. 1910 r., kapral, bat. legionowski por. "Znicza", poległ 21.09.1944 r., Polesie Nowe.
 • +Świtalski Janusz "Ryszard", ur. 06.06.1924 r., z Ożarowa, strzelec, szwadron CKM por. "Jara", poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Tarajkiewicz Piotr, st. ułan, II szwadron wachm. "Lawiny", poległ (data nieznana), Pociecha.
 • +Tarajkowski Czesław, ur. 05.03.1924r., st. strzelec, 2. kompania bat. piechoty, poległ 10.1944 r., Lasy Brudzewickie.
 • +Tarsała Mieczysław, strzelec, poległ 21.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Taszkan Marcin "Tur", podporucznik, poległ 03.09.1944 r., Truskaw.
 • +Tkaczyk Marian "Wujo", sierżant, poległ 01.10.1944 r., Czerniaków.
 • +Tomaszewski Ignacy, strzelec, poległ (dzień i miejsce nieznane).
 • +Tomaszewski Wiktor "Bończa", poległ 20.09.1944 r., Czerniaków.
 • +Toni Antoine (Francuz?), strzelec, poległ 07.09.1944 r., Piaski Królewskie.
 • +Tremboszka Bolesław "Ludwik", s. Joachima, ur. 29.12.1918 r., strzelec, bat. sochaczewski mjr. "Korwina", poległ 21.08.1944 r., Dw. Gdańsk.
 • +Trojanowski Zbigniew "Lech", s. Michała, ur. 1920 r., st. strzelec, kompania młodzieżowa por. "Olszy", poległ 02.08.1944 r. lotnisko bielańskie.
 • +Truszczyński Mieczysław "Sokół", ur. 1925 r., ułan, III szwadron wachm. pchor. "Narcyza", ranny pod Pociechą, zmarł 02.09.1944 r., w szpitalu w Laskach.
 • +Tulejko Józef, ur. 01.11.1912 r., st. ułan, polegl 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +"Walka" NN, sierżant, polegl 15.09.1944 r., Pociecha.
 • +"Walka" NN, kapral, poległ 21.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Wasilewski Józef, ur. 13.12.1921 r., st. ułan, I szwadron wachm. "Wołodyjowskiego", poległ 1944 r., Puszcza Kampinoska.
 • +Wasilewski Leon "Lucjan", ur. 1919 r., strzelec, 1. kompania bat. piechoty , poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Wasilewski Julian, strzelec, poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Wąsowski Marian "Wąs", plutonowy, poległ 21.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +"Wąż", NN Antoni, ur. 01.06.1925 r., plutonowy, II szwadron wachm. "Lawiny", zgr. "Żaglowiec", poległ 11.1944 r., Kielecczyzna.
 • +Wdowiak Marian "Sęk", st. ułan, poległ 22.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +"Węgier" Jerzy NN, kapral, poległ 30.09.1944 r., Żoliborz.
 • +Wieczorek Aleksander "Wude", kapral, poległ 02.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +Wieczorek Jan, s. Stanisława, ur. 1912 r., 1. kompania por. "Zetesa", poległ 02.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +Wieliczko Witold "Wicio", "Rejtan", "Wiesio", s. Marcina, ur. 20.01.1889 r., kapral, 3. kompania plut. "Opończy", poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Wierzbicki Kazimierz "Stanisław", porucznik, poległ 28.09.1944 r., Żoliborz.
 • +Wierzbowski Jerzy "Ciechanowski", ur. 17.12.1911 r., oddział batalionu "Wigry", poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Widymayer Wacław "Dzwonek", strzelec, poległ 02.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +"Wilczek" NN ur. 1929 r., strzelec, poległ 29.08.1944 r., Pociecha.
 • +"Wilk" NN, strzelec, poległ 18.09.1944 r., Czerniaków.
 • +Wilniewiec Władysław "Grzmot", s. Michała, ur. 12.03.1916 r., plutonowy, żandarmeria, poległ 07.09.1944 r., Piaski Królewskie.
 • +Winnicki Franciszek "Gulawka", poległ 21.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Wiszniowski Franciszek "Jurek", s. Kazimierza, ur. 04.10.1893 r., podporucznik, dowódca kompanii z Wierszy, poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Wiszniowski Zbigniew "Cyganiewicz", s. Franciszka, ur. 23.06.1921 r., kapral pchor., poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Wiśniewski Edmund "Lew", ur. 1924 r., strzelec, kompania "Zemsta" z Ożarowa, poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Wiśniewski Mieczysław, kapral pchor., poległ 22.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Wiśniewski Tomasz, strzelec, 2. kompania bat. piechoty, poległ 07.08.1944 r., Lipków.
 • +Wodzyński Euzebiusz "Ważka", ur. 1923 r., chorąży, bat. legionowski por. "Znicza", poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Wojciechowicz Franciszek "Henryk", st. strzelec, 1. kompania bat. piechoty, poległ 04.11.1944 r., leśniczówka Huta.
 • +Wojciechowski Tadeusz, strzelec, poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Wojcieski Tadeusz "Lis", s. Wacława, ur. 1926 r., strzelec, kompania wsparcia batalionu, por. "Olszy", poległ (data i miejsce nieznane).
 • +Wojtas Julian "Baron", plutonowy pchor., poległ 31.08.1944 r., Pociecha.
 • +Wojtaczak Franciszek, strzelec, poległ (dzień i miejsce nieznane).
 • +Wolańska Irena "Zbyszka", sanitariuszka, poległa 21.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Wolańska Irena "Irka", sanitariuszka, poległa 28.09.1944 r., Żoliborz.
 • +Wolski Aleksander "Sokół", "Jastrząb", s. Władysława, ur. 12.12.1911 r., porucznik, zastępca kwatermistrza pułku "Palmiry-Młociny", poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Wołyniec Michał "Dybicz", ur. 21.09.1921 r., kapral, I szwadron wach. "Wołodyjowskiego", poległ w1944 r., Kielecczyzna.
 • +Woroszyło Zbigniew "Nik", st. strzelec, bat. legionowski por. "Znicza", poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Woźniak Jerzy "Brązowy", ur. 1926 r., strzelec, "Szare Szeregi", kompania lotnicza por. "Lawy", poległ 03.09.1944 r., Truskaw.
 • +Woźniak Tadeusz "Kula", strzelec, poległ 02.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +Woźniak Władysław "Rower", strzelec, poległ 02.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +Wójcik Feliks "Czas", strzelec, poległ 02.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +Wroniewski Wiktor "Kubek", s. Adama, ur. 1917 r., poległ 08/09. 1944 r. (m. n.).
 • +Wrzesiński "Dunin", poległ 09.1944 r., Czerniaków.
 • +Wychot Stanisław "Ochota", ur. 21.11.1921 r.,st. strzelec, 2. kompania bat. piechoty, poległ 02.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +Wyględowski Jan "Majk", s. Adama, ur. 1923 r., strzelec, poległ 04.08.1944 r. (m. n.)
 • +Vacula Karel (Czech), strzelec, poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Zadrekjo Mieczysław, strzelec, 1. kompania bat. piechoty, poległ 21.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Zadrejko Walerian "Waluś", ur. 04.10. 1925 r., st. strzelec, poległ 21.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +Zadrożny Bolesław "Szczerbiec", st. sierżant, poległ 21.08.1944 r., Dw. Gdański.
 • +"Zając" NN, 3. kompania plut. "Opończy", poległ 14.09.1944 r., Czerniaków.
 • +Zakrzewski Józef "Ryś", ur. 10.03.1917 r., st. ułan, I szwadron wachm. "Wołodyjowskiego", poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Zaleski Kazimierz, strzelec, poległ (miejsce i data nieznane).
 • +Zaleski Tadeusz "Wir", kapral, poległ 21.08 1944 r., Dw. Gdański.
 • +Zaręba Aleksander, plutonowy, poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Zawadzki Jan "Kula", s. Bolesława, ur. 1927 r., strzelec, poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Zawadzki Jerzy "Kri", strzelec, kompania lotnicza por. "Lawy", poległ 03.09.1944 r., Truskaw.
 • +Zienkiewicz Mikołaj "Kola", ur. 15.02.1915 r., podporucznik, 3. kompania bat. piechoty, poległ 22.08.1944r., Dw. Gdański.
 • +Ziółkowski Juliusz, strzelec, poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Zonenberg Walenty, strzelec, poległ (data i miejsce nieznane).
 • +Zwierz Jerzy, plutonowy pchor., poległ 09.1944 r., Żoliborz.
 • +Zwierzchowski Jerzy "Zych", s. Franciszka, ur. 1922 r. kapral pchor., 1. kompania por. "Zetesa", poległ 02.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +Zybryk Jan, ur. 08.03.1924 r., ułan, żandarmeria, zgr. "Żaglowiec", poległ 04.11.1944 r., leśniczówka Huta.
 • +Żołnierkiewicz Kazimierz, ur. 21.05.1922 r., strzelec, 3. kompania bat. piechoty, poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Żółtowski Juliusz "Kobus", st. ułan. pchor., poległ 29.09.1944 r., Budy Zosiny.
 • +Żukowski Bolesław "Saturn", ur. 1923 r., kapral pchor., kompania "Zemsta" z Ożarowa, poległ 10.08.1944 r., Brzozówka.
 • +Żukowski Zdzisław, ur. 1923 r., strzelec, poległ 30.09.1944 r., Warszawa.
 • +Żulis Henryk "Zagłoba", ur. 22.12.1926 r., ułan, II szwadron wachm. "Lawiny", poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Żurniewicz Marian, ur. 1926 r., st. strzelec, 3. kompania bat. piechoty, poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Żwireko Jan "Janek", ur. 10.10.1920 r., st. ułan, IV szwadron ppor. "Jawora", poległ 28.09.1944 r., nad rz. Utratą.
 • +Żybul Aleksander, s. Adama, ur. 10.1922 r., ułan, I szwadron wachm. "Wołodyjowskiego", poległ 29.09.1944 r., Jaktorów.
 • +Żybul Lech, st. strzelec, poległ 02.08.1944 r., lotnisko bielańskie.
 • +Żyliński Stanisław "Cukierek", ur. 14.01.1924 r., st. strzelec, 2. kompania bat. piechoty, poległ 22.08.1944 r., Dw. Gdański.

Komisja Historyczna Środowiska "Grupa Kampinos"
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Jerzy Koszada


ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ
Zarząd Okręgu Warszawa-Powiat
Środowiska: "Obroża" i "Grupa Kampinos"

ul. Braci Załuskich 7, 01-733 Warszawa
szzakowp@ibprs.pl