VII Obwód "Obroża" Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej
:::  Aktualna pozycja:  Grupa Kampinos \ Przedmowa  :::

Niepodległa Rzeczpospolita Kampinoska

     Dokumentację bojową Grupy Kampinos zawdzięczamy dowódcy VIII Rejonu "Łęgów" kpt. Józefowi Krzyczkowskiemu ps. "Szymon". Jego relacja zatytułowana "Działania powstańcze VIII rejonu powiatu warszawskiego Armii Krajowej w sierpniu i wrześniu 1944 r." opracowana została na rozkaz KG AK jeszcze w IV  kwartale 1944 r.

     Komisja Likwidacyjna AK w czerwcu 1946 r. przekazała płk. Adamowi Borkiewiczowi z Wojskowego Instytutu Historycznego 29 teczek dokumentów, w tym jak podano: "dokładnie opracowane sprawozdanie z walk w Puszczy Kampinoskiej" (78 stron maszynopisu).

     W przedstawionym dziele na temat Powstania (w r. 1964 wyd. II) A. Borkiewicza pt. "Powstanie Warszawskie 1944 r. - zarys działań natury wojskowej" większość omówień dotyczących Grupy Kampinos opatrzona jest odnośnikami wskazującymi na skróconą nazwę źródła: "Działania powstańcze VIII  Rejonu", czyli Rejonu "Łęgów" VII Obwodu "Obroża".

     Relacja kpt. "Szymona" była też podstawą merytoryczną wraz z uratowaną dokumentacją bardzo wnikliwie opracowanej przez niego książki pt. "Konspiracja i powstanie w Kampinosie - 1944" (LSW Warszawa 1962).

     Historia i losy "Grupy Kampinos" są ważnie nie tylko dla żołnierzy z rejonów "Obroży".

     Z Puszczą Kampinoską wiązały różne nadzieje na dozbrojenie duże jednostki zachodnich dzielnic Warszawy.

     Nocą z 1 na 2 sierpnia do Sierakowa na skraj Puszczy dotarły oddziały II Obwodu (Żoliborz), ale rozkaz gen. "Montera" rozkazał im powrócić do miasta. Został tylko oddział kpt. "Serba". Zgrupowania płk. "Radosława" i płk. "Pawła" jeszcze do 8 VIII starały się o zgodę na wymarsz do Kampinosu. Z III  Obwodu do puszczy dotarł oddział por. "Marysia", który po walkach o Dworzec Gdański walczył na Żoliborzu do kapitulacji.

     Pluton żołnierzy Kampinosu dotarł do Starówki niosąc uzupełnienie broni i  amunicji. Pluton kampinoski wraz z legionowskim tworzyły 2. kompanię bat. "Parasol" i także pozostały do końca walk na Górnym Mokotowie.

     Aktualny stan wiedzy o  "Grupie Kampinos" Internauci mogą znaleźć w albumowym wydaniu bogato ilustrowanym kopiami dokumentów i  fotografiami pod tytułem "'Grupa Kampinos' - Partyzanckie Zgrupowanie Armii Krajowej walczące w  Powstaniu Warszawskim" opracowanym przez Jerzego Koszadę ps. "Harcerz", przewodniczącego Komisji Historycznej Środowiska "Grupa Kampinos" (Ukazał się w dwóch wydaniach w r. 1998 i 1999).


     Żołnierze, którzy przeżyli okres konspiracji i walki starannie pielęgnują pamięć czynu zbrojnego "Grupy Kampinos", a przede wszystkim pamiętają o poległych i zmarłych Towarzyszach Broni.

     Ostatnio w 60. rocznicę krwawej bitwy o Dworzec Gdański w miejscowości Wiersze uroczyście odsłonięty został monument upamiętniający Niepodległą Rzeczpospolitą Kampinoską. Społeczeństwo Warszawy i okolic złożyło hołd żołnierzom i mieszkańcom puszczy, którzy przez dwa miesiące skutecznie paraliżowali ruchy wojsk nieprzyjacielskich na szlakach prowadzących do walczącej Warszawy.

Plut. pchor. por. Tadeusz Gołębiewski "Sosna",
żołnierz III batalionu "Znicza" "Grupy Kampinos",
Redaktor Naczelny Zeszytów Historycznych Okręgu Warszawa-Powiat
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej "Na przedpolu Warszawy".
Inicjator i  twórca koncepcji internetowej witryny historycznej "Na przedpolu Warszawy".


ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ
Zarząd Okręgu Warszawa-Powiat
Środowiska: "Obroża" i "Grupa Kampinos"

ul. Braci Załuskich 7, 01-733 Warszawa