VII Obwód "Obroża" Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej
:::  Aktualna pozycja:  Rejony Obroży \ Rejon IX - 'Lubicz' - Warszawa \ Służby sanitarno-medyczne  :::

Służby sanitarno-medyczne

     Oprócz wzorowo zorganizowanych służb kwatermistrzowskich, gospodarczych oraz sapersko-technicznych sztab "Obroży" od pierwszych dni powstania rozwinął również intensywną działalność sanitarno-medyczną.

     Szef służby medycznej przy sztabie "Obroży" por. lek. Jan Dorożyński "Adam" już w pierwszym dniu powstania zorganizował wraz z ppor.  lek. Edwardem Drescherem "Boguszem" szpital polowy na terenie siedziby sióstr zakonnych przy ul. Hożej 53.

     Po kilku dniach walk, wskutek dużego napływu rannych, uruchomiono w domu przy ul. Poznańskiej 11 duży szpital polowy, stanowiący Główny Punkt Opatrunkowy. W związku z uruchomieniem tego szpitala przeniesiono do jego pomieszczeń sprzęt i  personel szpitala z ul. Hożej 53, a w połowie sierpnia przeniesiono również szpital działający w Sanatorium św. Józefa. G.P.O. przejął w tym czasie dodatkowe pomieszczenia w budynku przy ul Poznańskiej 15.

     Z G.P.O. współpracowała ściśle pracownia rentgenowska płk. prof. Witolda Zawadowskiego, mieszcząca się w domu przy ul. Poznańskiej 17.

     Zespól szpitalny na ul. Poznańskiej posiadał salę operacyjną i mógł pomieścić około 80 łóżek. Przez cały czas powstania obsłużył blisko 450 rannych. Komendantem zespołu szpitala był szef służby medycznej "Obroży" por. lek. Jan Dorożyński "Adam", który był również szefem służby medycznej zgrupowania "Zaremba", a nastopnie batalionu "Piorun".

     Znaczna cześć ludności cywilnej opuściła miasto w pierwszych dniach października, jednakże w okolicznych szpitalach i domach przy ul. Wilczej, Hożej, Poznańskiej i Emilii Plater pozostali jeszcze liczni ranni oraz ludzie w starszym wieku i chorzy, którzy nie mogli wyjść z miasta o  własnych siłach. Dla nich niezbędna była jeszcze przez wiele dni woda, żywność, a więc i energia elektryczna.

     Przy agregatach prądotwórczych pozostała drużyna monterów - operatorów, żołnierzy grupy kpt. "Mechanika", którzy uzyskali zaświadczenia Polskiego Czerwonego Krzyża stwierdzające, że pełnią oni funkcje sanitariuszy PCK.

     Elektrownia przy ul. Hożej 51 przestała pracować 5 listopada, a jej agregaty wywieźli Niemcy do Sochaczewa.

por. Tadeusz Baczyński "Damian"
strzelec grupy kpt. "Mechanika"
później w bat. "Zaremba-Piorun"


ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ
Zarząd Okręgu Warszawa-Powiat
Środowiska: "Obroża" i "Grupa Kampinos"

ul. Braci Załuskich 7, 01-733 Warszawa
szzakowp@ibprs.pl