VII Obwód "Obroża" Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej
:::  Aktualna pozycja:  Rejony Obroży \ Rejon VIII - 'Łęgów' - Młociny \ Odbudowa struktur zbrojnych  :::

Odbudowa struktur zbrojnych

     Ciężkie straty jakie poniosły oddziały VIII Rejonu na przełomie 1943 i 1944 roku, nie załamały ludzi i nie rozbiły organizacji. Stopniowo, dowódcy i poszczególni żołnierze, którzy musieli się ukrywać, zaczęli wychodzić z ukrycia i nawiązywać zerwane kontakty.

     Od pierwszych miesięcy 1944 r. rozpoczęto odtwarzanie zdezorganizowanych aresztowaniami oddziałów. W tym czasie, z Rejonu Rembertowa przydzielono do VIII Rejonu dwa plutony kompanii młodzieżowej dowodzone przez podchorążych Janusza Warmińskiego "Murzyna" i Wojciecha Pecyńskiego "Polana". Plutony te składały się z młodych chłopców, głównie z Dąbrowy Leśnej i Łomianek, którzy od 1940 r. byli organizowani i szkoleni do zadań wojskowych.

     Do końca lipca 1944 r., dwa bataliony VIII Rejonu osiągnęły pełne stany pięciu kompanii pierwszej linii, dwóch plutonów Wojskowej Służby Ochrony Powstania oraz Wojskowej Służby Kobiet.

     W I batalionie por. Janusza Langera "Janusza", 1 kompanią dowodził por. Zygmunt Sokołowski "Zetes", 3 kpt. Ignacy Jezierski "Karaś", 5 por. Henryk Dobak "Olsza".

     W II batalionie kpt. Stanisława Nowosada "Dulki", 2 kompanią dowodził por. Zbigniew Luśniak "Gniew", 4 por. Bolesław Kiełbasa "Gniewosz".

     WSOP dowodził Eugeniusz Wyszomirski "Świt", a komendantką WSK była por. Zofia Roeslerowa "Polka".

     W lipcu 1944 roku, sytuacja na froncie wskazywała na możliwość rozpoczęcia w krótkim czasie zbrojnego wystąpienia Armii Krajowej w Warszawie.

     Intensywne przygotowania do podjęcia walki podjęto w VIII Rejonie. Uzupełniano stany osobowe oddziałów pierwszej linii i zaplecza, podjęto różne działania w celu zdobycia i uzupełnienia broni i amunicji. Aktualizowano plany wykonania zadań, co było konieczne ze względu na ciągłe przegrupowywania wojsk niemieckich, wobec zbliżającego się frontu.


Sztandar Rejonu VIII - awers i rewers


Oddziały liniowe "Obroży", Rejon VIII - stan na 31.07.1944 r.

VIII REJON - Łomianki - kryptonim "Łęgów"
komendant: kpt. Józef Krzyczkowski "Szymon"

BATALION I- por. Janusz Langner "Janusz"

 kompania 1- ppor. Zygmunt Sokołowski "Zetes"
  pluton 17776 - plut. pchor. Bernard Freisleben "Bernard"
  pluton 1777 - plut. pchor. Franciszek Sznajder "Dąb II"
  pluton 1778 - plut. Marian Kajszczak "Kuleczka"

 kompania 3- kpt. Ignacy Jezierski "Karaś"
  pluton 1784 - plut. Nikodem Kosiorek "Kapron"
  pluton 1785 - sierż. Bronisław Gromadka "Wiatrak"
  pluton 1786 - plut. Eugeniusz Przystawski "Tulipan"
  pluton 1787 - chór. Kazimierz Kozłowski "Rybak"

 kompania 5- ppor. Marian Grobelny "Macher"
  pluton 1792 - plut. pchor. Zbigniew Pecyński "Polan"
  pluton 1793 - plut. pchor. Janusz Warmiński "Murzyn"
  pluton 1794 - plut. Stefan Burczyński "Szczapa"

BATALION II- kpt. Stanisław Nowosad "Dulka"

 kompania 2- por. Zbigniew Luśniak "Gniew"
  pluton 1780 - wachm. pchor. Józef Snarski "Czarny"
  pluton 1781 - plut. Józef Gutowski "Twardy"
  pluton 1782 - plut. Antoni Michalak "Edek"
  pluton 1783 - sierż. Tomasz Miazga "Młot"

 kompania 4- por. Bolesław Kiełbasa "Gniewosz"
  pluton 1788 - plut. Karol Maj "But"
  pluton 1789 - plut. Kazimierz Majcwski "Łoś"
  pluton 1790 - plut. Henryk Rydel "Tygrys"
  pluton 1791 -NN "Nur"
  pluton łączności - plut. sł. st. Edward Pawlikowski
  pluton saperów - Ryszard Świerczyński "Samson"
  pluton żandarmerii - NN "Dzik"

Pułk "Palmiry-Młociny" (po włączeniu oddziałów Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego do rejonu Łomianki)
  dowództwo - kpt. rez. Józef Krzyczkowski "Szymon", p.o. por. rez. Adolf Pilch ("Góra") "Dolina" od 3.08.1944

BATALION I (VIII rejonu)- por. Janusz Langner "Janusz"

 kompania 1- por. Zygmunt Sokołowski "Zetes"

 kompania 3- kpt. Ignacy Jezierski "Karaś"

 kompania 5- ppor. Henryk Dobak "Olsza"

 kompania szturmowa- por. Józef Snarski "Czarny"

BATALION II (VIII rejonu)- kpt. Stanisław Nowosad "Dulka"

 kompania 2- por. Zbigniew Luśniak "Gniew"

 kompania 4- por. Bolesław Kiełbasa "Gniewosz"

BATALION 78 pułku piechoty- por. Witold Pelczyński "Dźwig"

 kompania 1- por. Franciszek Baumgart "Dan"

 kompania 2- por. Witold Lenczewski "Strzała"

 kompania 3- por. Jerzy Piestrzyński "Helski"

27 PUŁK UŁANÓW- chór. Zbigniew Nurkiewicz "Nieczaj"

 szwadron 1- wachm. Jan Jakubowski "Wołodyjowski"

 szwadron 2- wachm. Józef Niedźwiecki "Lawina"

 szwadron 3- wachm. pehor. Narcyz Kulikowski "Narcyz"

 szwadron 4- ppor. Aleksander Pietrucki "Jawor"

 szwadron ckm- por. Jarosław Gąsiowski "Jar"

 kompania Wojskowej Służby Ochrony Powstania (WSOP)- Eugeniusz Wyszomirski "Świt"

 Wojskowa Służba Kobiet- por. Zofia Roesler "Polka"


ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ
Zarząd Okręgu Warszawa-Powiat
Środowiska: "Obroża" i "Grupa Kampinos"

ul. Braci Załuskich 7, 01-733 Warszawa