VII Obwód "Obroża" Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej
:::  Aktualna pozycja:  Rejony Obroży / Rejon VI - 'Helenów' - Pruszków / Epilog  :::

Epilog

     W  październiku 1944 r. dokonano reorganizacji struktur Armii Krajowej, dostosowując je do zaistniałej sytuacji. Z czterech rejonów prawobrzeżnych utworzono nowy obwód o  kryptonimie "Wrona". Na jego czele stanął mjr. Edmund Rzewuski "Paweł", a następnie ppłk Roman Kłoczkowski "Grosz". Dowództwo VI Rejonu "Helenów" przejął mjr  Władysław Wrotniak "Mariański". Strukturę batalionów dostosowano do terenu, na którym działały podporządkowane im kompanie. Warunki życia ludności znacznie się pogorszyły wobec napływu na teren VI Rejonu warszawiaków i wyczerpania rezerw. Niemcy ewakuowali do Niemiec fabryki z ich załogami, wśród których było wielu żołnierzy VI Rejonu. Niemcy pędzili codziennie ludność do kopania okopów, organizując na ulicach i po domach "łapanki" na mężczyzn. Utrzymanie organizacji i  dyscypliny wojskowej w tej sytuacji wymagało ogromnego wysiłku przełożonych.


ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ
Zarząd Okręgu Warszawa-Powiat
Środowiska: "Obroża" i "Grupa Kampinos"

ul. Braci Załuskich 7, 01-733 Warszawa
szzakowp@ibprs.pl