VII Obwód "Obroża" Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej
:::  Aktualna pozycja:  Rejony Obroży / Rejon VI - 'Helenów' - Pruszków / Wykazy zesłańców  :::

Wykaz żołnierzy VI Rejonu "Helenów" VII Obwodu "Obroża" AK aresztowanych przez NKWD i zesłanych do łagrów w ZSRR

  1. W wykazie podano nazwy łagrów lub okręg ZSRR, liczba za nazwą obozu określa czas pobytu w łagrach w miesiącach. Krzyżykiem oznaczono [+] śmierć zesłanego. Nie podanie tych danych świadczy o ich braku.
  2. Wykaz łagrów, w których przebywali nasi zesłańcy znajduje się w książce J. Z. Sawickiego, "Obroża w konspiracji i Powstaniu Warszawskim", Warszawa 2002, na str. 309-310.

Acher Jan por. "Skiba" "Janek Mały Włochy 1
Auczykowski Jerzy por. "Hańcza" O. Świerdłowski 35
Bobrowski Tadeusz kpr. "Witeź" O. Świerdłowski-Możga 32
Boczyński Stanisław ppor. "Owid" Łódź-Poznań 5
Bujwid Olgierd ppor. "Ulewa" "Wit" Rembertów 1
Castellaz Zdzisław kpt. "Turyn" Rembertów 1
Ciastek ppor Rembertów-Rawicz
Czajkowski Kazimierz Riazań-O. Swierdłowski
Gebel Jerzy ppor "Janek" Kruticha
Głowacka Palusińska Anna "Alba" Rembertów-Poznań
Grudo Kazimierz por. "Lucjan" Kruticha 40
Hepner Stanisław st. sierż. "Stanisław" Pruszków +
Igielski Alfred strz. "Niemy" Rembertów 5
Janicki Stefan st. sierż. "Bill" O. Świerdłowski
Krawczyk Marian por. "Janos" O. Permski,O. Świerdłowski-Rież 34
Krygier Hieronim kpt "Walski" Rembertów 1
Krygier Władysława "Ciocia" O. Świerdłowski 12
Kukliński Józef ppor "Biały" O. Świerdłowski 32
Ludwikowski Ludwik ppor "Lis" Kizel-Irbit 32
Maczyński Kazimierz kpr. "Tur" Rembertów 1
Majaczyńska Aurelia Riazań-O. Świerdłowski
Marcinkowski German Riazań-O. Świerdłowski 18
Mariański Tadeusz Moskwa-Donbas
Markowski Józef ppor "Natan" O. Swierdłowski
Minkiewicz Władysław
Mirakow Paweł Riazań-O. Świerdłowski
Młodzińska Joanna por. "Teresa O. Świerdłowski 12
Olszewska Eugenia Rembertów 1
Osińska Władysława Rembertów 1
Osiński Jan Praga
Piątkowski Stanisław ppor. "Józef" O. Świerdłowski 12
Pionkowski ppor. Rembertów 1
Potapo Stefan ppor. "Baśka" Solikamsk +
Rzewuski Edmund mjr. "Paweł" Łódź-Poznań 5
Sochacki Jan ppor "Palec" O. Świerdłowski 12
Szubert Jerzy ppor "Mirża" Permska-O. Świerdłowski-Rież-Mozga-Odessa 33
Szymański Wincenty ppor. "Nik" O. Świerdłowski
Targowski Tadeusz kpr. pchor. "Lawina" Rembertów 1


ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ
Zarząd Okręgu Warszawa-Powiat
Środowiska: "Obroża" i "Grupa Kampinos"

ul. Braci Załuskich 7, 01-733 Warszawa