VII Obwód "Obroża" Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej
:::  Aktualna pozycja:  Rejony Obroży \ Rejon VI - 'Helenów' - Pruszków \ Wstęp  :::

VI Rejon "Helenów" VII Obwodu "Obroża" Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej

     VI Rejon "Helenów" VII  Obwodu "Obroża" Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej stanowił południowo - zachodnią część powiatu warszawskiego z placówkami. W mieście Pruszkowie - placówka "Piechocin" lub "Henryków".

     Na terenie gminy Skorosze w Czechowicach - Ursusie - placówka "Kordian" i  w Michałowicach - "Ojców", a na terenie gminy Raszyn w  Sękocinie - "Polesie". Placówki te obejmowały również okoliczne wsie od Duchnic po Walendów i od Raszyna po Parzniew. Na tym terenie już od października 1939 roku powstawało wiele konspiracyjnych organizacji niepodległościowych o charakterze wojskowym i  cywilno-wojskowym. Tworzyli je oficerowie i  podoficerowie Wojska Polskiego ukrywający się przed niemieckim okupantem i młodzież żądna odwetu za klęskę wrześniową.

Obszar VI Rejonu 'Obroży'


ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ
Zarząd Okręgu Warszawa-Powiat
Środowiska: "Obroża" i "Grupa Kampinos"

ul. Braci Załuskich 7, 01-733 Warszawa
szzakowp@ibprs.pl