VII Obwód "Obroża" Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej
:::  Aktualna pozycja:  Rejony Obroży / Rejon V - 'Gątyń' - Piaseczno / Wykazy zesłańców  :::

Wykaz żołnierzy V Rejonu VII "Gątyń" Obwodu "Obroża" AK aresztowanych przez NKWD i zesłanych do łagrów w ZSRR

  1. W wykazie podano nazwy łagrów lub okręg ZSRR, liczba za nazwą obozu określa czas pobytu w łagrach w miesiącach. Krzyżykiem oznaczono [+] śmierć zesłanego. Nie podanie tych danych świadczy o ich braku.
  2. Wykaz łagrów, w których przebywali nasi zesłańcy znajduje się w książce J. Z. Sawickiego, "Obroża w konspiracji i Powstaniu Warszawskim", Warszawa 2002, na str. 309-310.

Dąbkowski Mieczysław Riazań-O.Świerdłowski
Goss Tadeusz kpr. pchor. "Tur" Charków +
Murat Glińska Walentyna Riazań-O. Świerdłowsk
Niczkie Feliks "Proch"
Skorupiński Jerzy "Bem" Rembertów
Szemelwski Mieczysław ppor. "Mołosz" Charków
Śliwak Adam ppor. "Skory" Charków +


ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ
Zarząd Okręgu Warszawa-Powiat
Środowiska: "Obroża" i "Grupa Kampinos"

ul. Braci Załuskich 7, 01-733 Warszawa