VII Obwód "Obroża" Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej
:::  Aktualna pozycja:  Rejony Obroży / Rejon V - 'Gątyń' - Piaseczno / Wstęp  :::

V Rejon VII Obwodu "Obroża" Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej

     Batalion Armii Krajowej noszący kryptonimy: "Natolin", "Gątyń", a od lipca 1944 r. "Krawiec" rozlokowany był na obszarze obecnego powiatu piaseczyńskiego, gmin należących do przedwojennego powiatu warszawskiego (ZH 8, s. 57). Dowódcą batalionu od września 1942 r. (z krótką przerwą) był kpt. Marian Bródka-Kęsicki "Grzegorz". Batalion składał się z 4 kompanii (plutonów od 1700 do 1712). Stan ewidencyjny batalionu wg raportu z dn. 6 VII 1944 r. wynosił 860 żołnierzy.

     W listopadzie 1943 r. do składu V Rejonu włączony został batalion Narodowych Sił Zbrojnych im. brygadiera Czesława Mączyńskiego (ZH 2/3, s. 98).

     Przyjmując luty 1942 jako datę powołania rozkazem Wodza Naczelnego gen.  Władysława Sikorskiego Armii Krajowej, zbrojnego ramienia Polskiego Państwa Podziemnego od tego czasu jej oddziały podjęły na całym obszarze kraju intensywną działalność konspiracyjną.

Obszar V Rejonu


ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ
Zarząd Okręgu Warszawa-Powiat
Środowiska: "Obroża" i "Grupa Kampinos"

ul. Braci Załuskich 7, 01-733 Warszawa
szzakowp@ibprs.pl