VII Obwód "Obroża" Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej
:::  Aktualna pozycja:  Rejony Obroży \ Rejon IV - 'Fromczyn' - Otwock \ Wykazy zesłańców  :::

Otwock, kościół pw. Św. Wincentego a Paulo. Tablica poświęcona pamięci komendantów IV Rejonu 'Fromczyn': Mieczysław Sawicki 'Maciej', rtm. Edmund Grunwald 'Jarema', por. Antoni Dorożyński 'Michał', kpt. Stanisław Szulc 'Kania'. Tablica epitafijna poświecona żołnieżom AK VI Rejonu 'Koralewo-Fromczyn' zamrłym, zaginionym i poległym w walkach o niepodległość Polski w latach 1939-1944. 2 tablice poświęcone pamięci żołnierzy AK: Tadeuszowi Gąszczyńskiemu 'Skarbowiec' i Zygmuntowi Migdalskiemu 'ZZ'

Otwock - Skwer im. Szarych Szeregów. Pomnik w kształcie opaski-znicza poświęcony żołnierzom AK IV Rejonu 'Fromczyn' oraz Szarych Szeregów AK hufiec 'Sosna' w Otwocku

Wiązowna - kościół pw. Św. Wojciecha. Tablica z granitu poświęcona pamięci żołnierzy WP walczących w obronie ojczyzny w latach 1939-1945 i żołnierzom AK VII Obwodu Obroża rejon Wiązowna poległym i zmarłym.

Wykaz żołnierzy IV Rejonu VII "Fromczyn" Obwodu "Obroża" AK aresztowanych przez NKWD i zesłanych do łagrów w ZSRR

  1. W wykazie podano nazwy łagrów lub okręg ZSRR, liczba za nazwą obozu określa czas pobytu w łagrach w miesiącach. Krzyżykiem oznaczono [+] śmierć zesłanego. Nie podanie tych danych świadczy o ich braku.
  2. Wykaz łagrów, w których przebywali nasi zesłańcy znajduje się w książce J. Z. Sawickiego, "Obroża w konspiracji i Powstaniu Warszawskim", Warszawa 2002, na str. 309-310.

Dębski Nikodem Riazań-O. Świerdłowski 84
Dybicz Władysław Riazań-Stalinogorsk
Gołąb Józef
Janik Józef Borowicze-O. Świerdłowski 36
Kleim Eugeniusz
Kołyszko Stanisław "Iskra", "Łoś" Stalinogorsk
Laskus Czesław "Gołąb" Borowicze-Świerdłowsk
Leski Bogdan "Błysk" Lublin - Borowicze
Mjszczyk Jerzy "Hipek" Lublin-Borowicze
Malczewski Tadeusz "Czarny" Borowicze-Świerdłowsk 36
Mazowiecki Marian "Lubomir" +
Mierzejewski Stefan "Grom"
Mrozowski Jerzy "Nemo" Borowicze-Swierdłowsk 36
Nowak Jan Maciej "Strzęp" Lublin Borowicze 23
Orzeszek Jerzy "Mars" Borowicze 16
Racinowski Saturnin Charków - Riazań 39
Ronda Ryszard "Babski" Borowicze
Sierakowski Tadeusz "Grab" Archangielsk 16
Skoczek Jan "Dunaj" Borowicze 16
Skoczeń Julian sierż. "Sobota" O. Świerdłowski
Smoliński Stefan Borowicze 16
Suchecki Jan O. Świerdłowski
Suchecki Jerzy O. Świerdłowski
Szerepko Albin plut. "Mały""Hrabia" Borowicze 16
Szymański Wiesław "Burza" Riazań-Diagilewo 4
Trzaskowski Jan "Ralf" +
Wapiński Kazimierz "Walek"
Warowny Stanisław "Kudak" Rembertów
Zaremba Feliks "Żmudzin" Riazań-Diagilewo 4
Zaremba Danuta "Monika" Rembertów
Zasada Kazimierz sierż. "Kunktator" Borowicze-O. Świerdłowski
Zborowski Maksymilian Wincenty Charków-Riazań 39


Wiązowna, Emów - góra lotnika. Obelisk z szarego granitu z wmontowanymi śmigłami samolotu i tablicą poświęconą lotnikom SAAF z RPA poległym w czasie lotu na pomoc powstańczej Warszawie 30.VII.1944 r.

Wiązowna - Pęclin - kapliczka poświęcona żołnierzom AK zgrupowanym w tej wsi oraz wydarzeniom związanym ze zrzutem kryptonim 'Pierzyna' w dn. 3.VI.1944 r.

Falenica - kościół pw. Najświętszego Serca Jezusa. Tablica epitafijna poświęcona żołnierzom AK oddziału bojowego 'Skryty' Komendy Dywersji Okręgu Warszawa poległym w walkach z okupantem hitlerowskim w latach 1939-1944.


ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ
Zarząd Okręgu Warszawa-Powiat
Środowiska: "Obroża" i "Grupa Kampinos"

ul. Braci Załuskich 7, 01-733 Warszawa