VII Obwód "Obroża" Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej
:::  Aktualna pozycja:  Rejony Obroży \ Rejon IV - 'Fromczyn' - Otwock \ Wstęp  :::

IV Rejon VII Obwodu "Obroża" Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej

     Przez blisko 5 lat Rejon IV "Fromczyn" w Obwodzie VII Armii Krajowej organizował konspiracyjne wojsko i kierował bieżącą walką z niemieckim okupantem na terenie Otwocka i ówczesnych gmin: Karczew, Falenica, Wawer i Wiązowna. W okresie bezwzględnego terroru i ścigania wszystkiego, co nasuwało podejrzenie konspiracji, na tym podwarszawskim terenie utworzono i przygotowano do walki 28 plutonów liniowych, o łącznej liczbie 1534 żołnierzy (stan na 30 VI 1944 r.). Służby pomocnicze liczyły ok. 600 osób, w tym ok. 250 członkiń Wojskowej Służby Kobiet.

     Mimo niedostatków w uzbrojeniu była to już licząca się siła, zdolna do działań w planowanym powstaniu powszechnym.


Sztandar Rejonu IV - awers i rewers


     Od wiosny 1944 r., gdy armie niemieckie poniosły klęski na wszystkich frontach, umacniało się w żołnierskich szeregach przekonanie, że chwila podjęcia działań powstańczych jest bliska. Od maja trwały przygotowania. W plutonach i kompaniach przeprowadzano ćwiczenia bojowe, uzupełniano i opatrywano broń i sprzęt wojskowy, przygotowano do nowych zadań system łączności, wzmacniano obserwację ruchu wojsk niemieckich, prowadzono zwiększony, ale nader ostrożny, nabór żołnierzy. W sferze cywilnej uściślono współpracę w  koniecznych ramach z przedstawicielami ugrupowań politycznych, uznających prawowite władze Państwa Polskiego oraz z przedstawicielami samorządu terytorialnego. Działania te wzmagały nastroje bojowe w  szeregach akowskich. Coraz trudniej było utrzymać dyscyplinę konspiracyjną.

     Rozlokowanie oddziałów IV Rejonu: Otwock - kompania 1 i 2; Karczew - 3, Celestynów - 4, Falenica - 5, Międzylesie - 6, Wiązowna - 7, Wawer - Anin - 8 oraz Zakręt - 9. 


Obszar IV Rejonu Obroży

 

Oddziały liniowe "Obroży", Rejon IV - stan na 31.07.1944 r.

IV R E J O N - Otwock - kryptonim "Fromczyn"
komendant IV Rejonu: kpt. sł. st.  Stanisław Szulc "Kania"

 kompania 1- por. Stanisław Rusek "Kocisko"
  pluton 775 - st. sierż. sap. Wacław Gołębiowski "Kruk"
  pluton 775a - kpr. pchor. Feliks Borodzik "Lis"
  pluton 776 - plut. Henryk Łączyński "Babinicz"
  pluton 776a - plut. Henryk Lubiejewski "Śmiały"
  pluton 793a - ppor.  Kazimierz Swiątkowski "Komar"

 kompania 2- ppor. Józef Kapuściński "Rekin"
  pluton 778 - ppor. Zygmunt Szczakowski "Rawa"
  pluton 779 - kpr.  pchor. Jan Smolis "Smolka"
  pluton 779a - kpt. pchor. Jan Trzaskowski "Ralf"
  pluton 780 - kpr. pchor. Wacław Szczakowski "Wacław"

 kompania 3- p.o. st. sierż. Jan Jasiński "Kardan"
  pluton 781 - kpr.  pchor. Jerzy Plisecki "Jerzy"
  pluton 782 - ppor. Wiesław Cieszkowski "Wiesław"
  pluton 783 - plut. Kazimierz Barański "Bolesta"

 kompania 4- plut. pchor. Stanisław Fałęcki "Stalowy"
  pluton 788 - kpr. Roman Szymczak "Kubarycz"
  pluton 789 - ppor.  Michał Kowalski "Budny"
  pluton 790 - sierż. pchor. Tomasz Lipowski "Szaniec"

 kompania 5- ppor. Marian Mazowiecki "Ludomir"
  pluton 784 - sierż. pchor.  Zygmunt Lewandowski "Lew"
  pluton 787 - sierż. NN "Wiąz"
  pluton 777 - sierż.  pchor. Zygmunt Przybysz "Globus"
  pluton 785 - sierż. pchor. Tadeusz Kuźmiński "Topola"
  pluton 786 - ppor. NN "Ordon"

 kompania 6- ppor. Julian Sobański "Jacek"
  pluton 791 - plut. pchor. NN "Świt"
  pluton 792 - sierż. pchor. NN "Wisła"
  pluton 793 - ppor. Henryk Ebinger "Gryf, "Palmeta"

 kompania 7- ppor. Bolesław Paprocki "Janka"
  pluton 794 - ppor. NN "Sylwester"
  pluton 795 - kpr. pchor.  Kazimierz Wapiński "Wałek"
  pluton 796 - NN "Turzyna"

 kompania 8- ppor. Piotr Rzepko "Wiesio"
  pluton 797 - plut. pchor. Wacław Szyperski "Wacek"
  pluton 798 - plut.  Szwarnowski "Oddany"
  oddziały podległe komendantowi rejonu:
  pluton 796 łączności - ppor. Bogdan Szkopowiec "Sańko"
  pluton 799 saperów - ppor. rez. sap. Henryk Szyperski
  pluton 793 kwatermistrzowski - ppor. Edward Borodzik "Narcyz"
  oddział specjalny - ppor.  Zygmunt Migdalski "ZZ"


ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ
Zarząd Okręgu Warszawa-Powiat
Środowiska: "Obroża" i "Grupa Kampinos"

ul. Braci Załuskich 7, 01-733 Warszawa
szzakowp@ibprs.pl