VII Obwód "Obroża" Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej
:::  Aktualna pozycja:  Rejony Obroży \ Rejon III - 'Dęby' - Rembertów \ Wykazy zesłańców  :::

Wykaz żołnierzy III Rejonu "Dęby" VII Obwodu "Obroża" AK aresztowanych przez NKWD i zesłanych do łagrów w ZSRR

  1. W wykazie podano nazwy łagrów lub okręg ZSRR, liczba za nazwą obozu określa czas pobytu w łagrach w miesiącach. Krzyżykiem oznaczono [+] śmierć zesłanego. Nie podanie tych danych świadczy o ich braku.
  2. Wykaz łagrów, w których przebywali nasi zesłańcy znajduje się w książce J. Z. Sawickiego, "Obroża w konspiracji i Powstaniu Warszawskim", Warszawa 2002, na str. 309-310.

Amałowicz Franciszek M. mjr "Tatar" Skrobów-Stalinogorsk-Moskwa Butyrki-19 różnych łagrów 7 lat
Awdziej Michał Borowicze-Świerdłowsk 36
Białoszewski Jerzy Borowicze 15
Brejnak Franciszek por. "Franek" Borowicze 15
Chwieralski Władysław Borowicze 15
Gałaj Piotr Borowicze 15
Gorgoń Wojciech Borowicze 15
Górecki Jerzy Borowicze 15
Jankowski Antoni plut. Borowicze 16
Kapkowski Edward kpt. Borowicze-Świerdłowsk 36
Knotufil Bronisław Borowicze 15
Łabędź Aleksander Borowicze 15
Mizgalewicz Rudolf mjr "Rybak" Borowicze-Świerdłowsk 36
Okrzejski Stanisław Borowicze-Świerdłowsk 36
Oktaba Henryk pchor. "Burszt" Majdanek
Pietrzak Jan st. strz. "Polny" Krasług n. Jenisiejem +
Piszczyński
Przyłuski Kazimierz pchor. Borowicze-Świerdłowsk 36
Putka Jan Borowicze 15
Radzik Józef Borowicze 15
Reszke Edmund plut. Borowicze 16
Romszycki
Rżysko Stanisław Tadeusz por. Borowicze-Świerdłowsk 36
Słonina Józef st. sierż. Borowicze-Świerdłowsk 36
Sosnowski Zdzisław por. "Sławoj" Borowicze-Świerdłowsk 36
Stolarski Stanisław plut. "Bułka" Borowicze 15
Szac Edward Borowicze-Świerdłowsk 36
Szwed Stanisław Borowicze 15
Wieczorek
Zwoliński Władysław Borowicze +
Żukowski Józef plut. Borowicze 15


ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ
Zarząd Okręgu Warszawa-Powiat
Środowiska: "Obroża" i "Grupa Kampinos"

ul. Braci Załuskich 7, 01-733 Warszawa