VII Obwód "Obroża" Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej
:::  Aktualna pozycja:  Rejony Obroży \ Rejon III - 'Dęby' - Rembertów \ D  :::

Szare Szeregi

     W  Rembertowie zlokalizowana została komenda prawobrzeżnej części Mazowieckiej Chorągwi nazwanej "Mazowsze Prawobrzeżne". Dzięki pracy dha hm. G. Studzińskiego na podstawie relacji hufcowych tego obszaru powstał fragment epopei "Obroży", ściśle związany z losami harcerskich batalionów: "Parasol", "Zośka", "Leśnik", "Miotła" i wielu innych zgrupowań.

     Nazwiska wielu poległych w Powstaniu Warszawskim, zestawione w 4 nr. ZH "Na przedpolu Warszawy" znalazły potwierdzenie w  książce "Mazowiecka Puszcza". Wspomniane zostały także nazwiska drużynowych i hufcowych, znanych u nas dowódców oddziałów "Obroży".

     W wykazie poległych w Powstaniu Warszawskim III Rejonu "Dęby" znajduje się nazwisko por. rez. hm. Mansweta Śmigielskiego "Jana Szweda". Druh "Powała" omawia działania hm. "Jana Szweda" w Komendzie Chorągwi Mazowieckiej najpierw w Okręgu "Mazowsze Prawobrzeżne", a później w zjednoczonej Chorągwi, do chwili bohaterskiej śmierci na Starówce. Ponadto w informacjach o zmianach personalnych w Komendzie "Ula Puszcza" przewijają się nazwiska znanych żołnierzy z terenu "Obroży".


ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ
Zarząd Okręgu Warszawa-Powiat
Środowiska: "Obroża" i "Grupa Kampinos"

ul. Braci Załuskich 7, 01-733 Warszawa
szzakowp@ibprs.pl