VII Obwód "Obroża" Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej
:::  Aktualna pozycja:  Rejony Obroży \ Rejon III - 'Dęby' - Rembertów \ C  :::

Wojskowa Służba Kobiet

     Organizację służb łączności w III Rejonie przedstawiła w swojej realcji H. Balwińska "Lusia".

     Na terenie Rembertowa kobiety wcześniej przystąpiły do pracy konspiracyjnej. Różne zespoły organizacyjne powstały już w 1939 r. Za prawidłowe działanie służby łączności w III Rejonie był początkowo odpowiedzialny adiutant rejonu, por. Wiktor Macke "Kruk". Od 1942 r., zgodnie z rozkazem nr 59 Komendanta Sił Zbrojnych w  Kraju, sprawy związane z organizacją sieci łączności konspiracyjnej na wszystkich szczeblach sztabów i  dowództw rejonu objęła WSK. Przy sztabie WSK stworzono odpowiedni referat, którego kierowniczka organizowała sieć służby łączności dla sztabu i dowództwa całego rejonu. Do służby kurierskiej wybierano kobiety o  wysokich walorach moralnych i intelektualnych, szczególnie starannie dobierano kurierki utrzymujące łączność z dowództwem w Warszawie. Wiele zależało od ich przytomności umysłu, inicjatywy, szybkiego refleksu i  wrodzonego sprytu.


Organizacja służby łączności WSK w  III Rejonie w latach 1941 - 1944

Stan na rokLiczbaLiczba pism
łączniczekskrzynekskrzynek alarmowychpunktów rozdziałuskrytek archiwalnychze sztabu do rejonuz rejonu do sztabu
Koniec 1941401442143012
Koniec 1942503064186828
Koniec 19436050254289648
Czerwiec 194470742843611060


     W skład kompanii "Wnuków Warszawy", która powstała i działała na terenie III Rejonu "Dęby", wchodziły 3 drużyny kobiece, a mianowicie: łączniczek, sanitariuszek i opiekunek.

     Skład osobowy drużyny łączności: Helena Balwińska "Lusia" - dowódca, Maria Poniatowska "Marychna" - zastępca oraz  Stanisława Kwiatkowska "Stasia", Irena Jakuboze "Irka", Danuta Pecyńska "Danka", "Wanda" (poległa na Mokotowie w  czasie Powstania), "Magda" (przeszła do oddziałów leśnych), "Zula", Maria Sztompka "Myszka", Małgorzata Janecka-Gregorkiewicz "Margerita" (ranna we wrześniu 1944 r. w drodze do miejsca przeprawy przez Wisłę na stronę warszawską, straciła nogę). Wszystkie te kobiety to maturzystki lub studentki. Sześć pierwszych ukończyło przeszkolenie wojskowe oparte na programie Szkoły Podchorążych Piechoty.


ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ
Zarząd Okręgu Warszawa-Powiat
Środowiska: "Obroża" i "Grupa Kampinos"

ul. Braci Załuskich 7, 01-733 Warszawa
szzakowp@ibprs.pl