VII Obwód "Obroża" Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej
:::  Aktualna pozycja:  Rejony Obroży \ Rejon III - 'Dęby' - Rembertów \ B  :::

Oddział Dywersji Bojowej "Dęby"

     Podstawowy element działalności konspiracyjnej w rejonie Oddział Dywersji Bojowej dzięki zadaniom realizowanych w ramach oddziału dyspozycyjnego "Kedywu" tzw. "linii otwockiej" odegrał znaczącą rolę.

     ODB "Dęby" liczący na dzień 1 lipca 1943 r. 36 osób - dowódca kpr. pchor, Eugeniusz Bocheński "Dubaniec" zginął w obronie radiostacji 4 marca 1944 r., po czym dowództwo przejął jego zastępca plut. Henryk Lubiejewski "Śmiały". ODB "Dęby" może się poszczycić wysoką liczbą 64 wykonanych akcji dywersyjno-bojowych wykazanych w  sprawozdaniach "Kedywu" OW i sprawozdaniu dowódcy Rejonu. Dowódca tego oddziału działał na zasadzie podwójnego podporządkowania dowódcy III Rejonu oraz "Kedywu" OW.

     Szczególnym osiągnięciem ODB "Dęby" oprócz dużej liczby wykonanych akcji należy wymienić wysadzenie w  powietrze należącej do SS stacji goniometrycznej na Grochowie 6 stycznia 1943 r. na rozkaz komendanta III  Rejonu.


ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ
Zarząd Okręgu Warszawa-Powiat
Środowiska: "Obroża" i "Grupa Kampinos"

ul. Braci Załuskich 7, 01-733 Warszawa
szzakowp@ibprs.pl