VII Obwód "Obroża" Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej
:::  Aktualna pozycja:  Rejony Obroży \ Rejon III - 'Dęby' - Rembertów \ A  :::

III Rejon VII Obwodu "Obroża" Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej

     III Rejon "Dęby" - Rembertów miał specyficzne znaczenie jako osiedle wojskowe. Wielu zamieszkujących miasto oficerów, uniknąwszy niewoli, nie mogło wrócić do swych domów. Wyjątkiem był ppłk dypl. Karol Ziemski, dowódca 36 pułku piechoty Legii Akademickiej, uznany przez Niemców za inwalidę wojennego - występował pod własnym nazwiskiem i podjął pracę w Zarządzie Miejskim m.st. Warszawy. Pierwszym komendantem Związku Walki Zbrojnej został st.sierż. Józef Kryszczyński ps. "Józef", aresztowany w marcu 1940 roku i zesłany do KL Auschwitz, gdzie go zamordowano. Po nim objął komendę mjr Marian Szulc ps. "Lech", następnie kpt. Stanisław Góralczyk ps. "Diora". Adiutantem został por. Witold Macke ps. "Kruk", oficerem organizacyjnym - plut. rez. Leonard Maciejko ps. "Zgrzyt".

Obszar III Rejonu

     W Rembertowie stacjonował duży garnizon niemiecki, dochodzący do 4 tysięcy żołnierzy. Również Sulejówek i Wesoła obsadzone były jednostkami Wehrmachtu, policji i SS.


ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ
Zarząd Okręgu Warszawa-Powiat
Środowiska: "Obroża" i "Grupa Kampinos"

ul. Braci Załuskich 7, 01-733 Warszawa