VII Obwód "Obroża" Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej
:::  Aktualna pozycja:  Rejony Obroży \ Rejon II - 'Celków' - Marki \ Wstęp  :::

II Rejon VII Obwodu "Obroża" Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej

     II Rejon "Marki" z siedzibą dowództwa w Markach był najmniejszym powierzchniowo i najmniej ludnym z VII Obwodu. Mieszkańcy Marek byli wstrząśnięci egzekucja, jakiej dokonali 11 listopada Niemcy, zatrzymując 11 mężczyzn i  wywożąc ich do pobliskiego lasu.

     W  listopadzie 1939 roku osiedlił się w Markach i został kierownikiem Ośrodka Zdrowia Sergiusz Hornowski, lekarz Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej płk. Dypl. Stefana Roweckiego, który 1 marca 1940 roku wstąpił do Związku Walki Zbrojnej pod pseudonimem "Adam" i objął funkcję komendanta. Był oficerem służby stałej, wychowankiem Szkoły Pod-chorążych Sanitarnych. Adiutantem został ppor. Rez. Witold Bonisławski ps. "Gryf", ofice-rem organizacyjnym - por. Roman Jabłoński ps. "Kruk".

     Na terenie Rejonu stacjonowało ponad tysiąc żołnierzy niemieckich, z tego 160 żołnierzy i policjantów w samym miasteczku.

     Stan ewidencyjny Rejonu składającego się z trzech kompanii wyniósł w październiku 1943 - 368, a w czerwcu 1944 r. - 614.

Obszar II Rejonu Obroży


ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ
Zarząd Okręgu Warszawa-Powiat
Środowiska: "Obroża" i "Grupa Kampinos"

ul. Braci Załuskich 7, 01-733 Warszawa