VII Obwód "Obroża" Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej
:::  Aktualna pozycja:  Rejony Obroży \ Rejon I - "Marianowo-Brzozów" - Legionowo \ Wykazy zesłanych  :::

Obelisk pamięci poległych w walkach powstańczych harcerzy z Szarych Szeregów, w sierpniu 1944 - Osiedle Batorego w Legionowie

Obelisk pamięci płk. Romana Kłoczkowskiego, ostatniego dowódcy I Rejonu VII Obwodu OW AK - Polna/Słoneczna - Legionowo

Pomnik Polski Walczącej - Rrondo Armii Krajowej w Legionowie

Głaz pamięci Sybiraków - Al. Sybiraków w Legionowie

Pomnik Żołnierzom Armii Krajowej - Jabłonna

Wykaz żołnierzy I Rejonu "Marianowo-Brzozów" VII Obwodu "Obroża" AK aresztowanych przez NKWD i zesłanych do łagrów w ZSRR

  1. W wykazie podano nazwy łagrów lub okręg ZSRR, np. O. Świerdłowski [Obłasti Swierdłowskaja], liczba za nazwą obozu określa czas pobytu w łagrach w miesiącach. Krzyżykiem oznaczono [+] śmierć zesłanego. Nie podanie tych danych świadczy o ich braku.
  2. Wykaz łagrów, w których przebywali nasi zesłańcy znajduje się w książce J. Z. Sawickiego, "Obroża w konspiracji i Powstaniu Warszawskim", Warszawa 2002, na str. 309-310.

Adamek Jerzy Borowicze 15
Biernat Henryk Borowicze 15
Dietrich Edward kpt. "Ralf" Borowicze-O. Permska-O. Świerdłowska-Poćma-Charków 38
Frydrychowicz Tadeusz "Zdzidna" Borowicze O. Świerdłowska Szybatowo 36
Gadowski Jan "Wilk" Borowicze 16
Galiński Jan "Kostek" Borowicze 15
Gawliński Kazimierz Borowicze +
Górecki Ryszard Borowicze +
Jabłoński Zygfryd Borowicze 16
Jasiński Jerzy
Jurkiewicz
Kęsicki Czesław Borowicze 16
Kołodziejski Jan Borowicze 15
Kwiatkowski Władysław Borowicze-O. Świerdłowska Szybatowo 37
Litwiński
Moniewski Ryszard "Bortnowski" Borowicze +
Muzyka Stanisław "Maska" Borowicze 15
Narewski Henryk Borowicze 15
Nawrot Mieczysław Borowicze 16
Orewczuk Leopold Borowicze-O. Świerdłowska Szybatowo 36
Ozdarski Jerzy "Jur" Borowicze 15
Ozdarski Józef "Miecz" Borowicze 15
Paluchowski Stanisław Borowicze 16
Patryka Władysław Borowicze 16
Pielach Eugeniusz "Długi" Borowicze 15
Polkowski Stanisław
Ruskul Henryk "Jastrząb" Borowicze 16
Sadowski Władysław Borowicze 15
Sitkowski Mieczysław "Skała" 16
Siurnik Adam "Wojtuś" Borowicze 15
Skibiński Tadeusz "Gruby" Borowicze 16
Skrzekotowski Feliks Borowicze
Stasiak Jan Borowicze 16
Szafrański Stanisław Borowicze 16
Szmal Zdzisław Borowicze 15
Szulc Janusz "Likster" Borowicze 15
Szulc Leszek "Leszczyńki", "Lech" Borowicze-O. Świerdłowska Szybatowo 36
Wardak Jan "Rudy" Borowicze 16
Wardak Tateusz Borowicze 16
Wasilewski Wacław Borowicze 15
Weishof Zbigniew "Nelson-Eddy" Borowicze 16
Wiśniewski Zbigniew Borowicze 16
Witecki Edward Borowicze +
Wróbel Zdzisław
Zarzycki Ryszard "Janek" Borowicze 15
Zasieński Henryk Borowicze 15
Zientara Zdzisław Borowicze 16
Żebrowski Mieczysław Borowicze 15


Mogiły żołnierzy WP AK i AL poległych w latach 1939-1944 - Kwatera Wojenna, ul. Kard. Wyszyńskiego w Legionowie

Pomnik poległych w walkach powstańczych - Jabłonna

Grób zbiorowy 39 Żołnierzy Polskich poległych pod Jabłonną w walce zbrojnej z Niemcami we wrześniu 1939 r.

Pomnik PWolski Walczącej 1939-1945 - Towarzysze Broni i Społeczeństwo Jabłonny


ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ
Zarząd Okręgu Warszawa-Powiat
Środowiska: "Obroża" i "Grupa Kampinos"

ul. Braci Załuskich 7, 01-733 Warszawa