VII Obwód "Obroża" Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej
:::  Aktualna pozycja:  Obroża \ Wstęp  :::

Pomnik "Polski Walczącej" - rondo armii krajowej (Legionowo)

VII Obwód "Obroża" Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej

     Okręg Warszawski Armii Krajowej tworzyło sześć obwodów o nazwach odpowiadających dzielnicom stolicy: I - Śródmieście, II - Żoliborz, III - Wola, IV - Ochota, V - Mokotów, VI - Praga. Ponadto na terenach przedwojennego powiatu warszawskiego utworzonao VII Obwód nazywany różnie: podmiejski, Warszawa-Powiat, później oznaczony kryptonimami: "Koleba" i "Obroża".

     Powiat Warszawski w jego granicach administracyjnych, otaczający stolicę kołem, podzielony został na 8 rejonów z oznaczeniem granic. Siedziba rejonu znajdowała się z zasady w stolicy rejonu, posługując się zawsze kryptonimem konspiracyjnym. Rejon IX został zorganizowany w stolicy w sile 1 kompanii, jako kompania sztabowa "Obroży" i jej kwatermistrzostwa na okres konspiracji, a także ochrona sztabu i służb na okres Powstania.

     I Rejon "Obroży" z siedzibą dowództwa w Legionowie obejmował obecny powiat legionowski i dzielnicę Białołęka i nosił kryptonim "Marianowo-Brzozów". II Rejon o kryptonimie "Celków" z siedzibą dowództwa w Markach to obecnie powiat wołomiński. III Rejon "Dęby" to dzielnica Warszawy - Rembertów, a IV Rejon "Fromczyn" - powiat otwocki.

     Na lewym brzegu Wisły rozmieszczone były: Rejon V "Gątyń" obecnie powiat piaseczyński, Rejon VI "Helenów"- powiat pruszkowski oraz na obecnym obszarze powiatu zachodniowarszawskiego: Rejony VII "Jaworzyn-Jelsk"- dzielnice Ursus i Włochy z siedzibą dowództwa w Ożarowie oraz VIII "Łęgów"- Łomianki, Młociny i Puszcza Kampinoska.

Kliknij, aby powiększyć

     VII Obwód "Obroża", dywizja na przedpolu Warszawy, liczyła 12 tysięcy zaprzysiężonych ochotników w oddziałach liniowych, 2 tysiące w Wojskowej Służbie Kobiet (WSK) oraz 2 tysiące w Wojskowej Służbie Ochrony Powstania (WSOP).

Sztandar Obroży - awers i rewers

     Oddziały "Obroży" dysponowały stosunkowo lepszym uzbrojeniem, na co wpłynęło wcielenie do VIII Rejonu "Łęgów" prawie tysiącosobowego partyzanckiego Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego, składającego się z batalionu piechoty, trzech szwadronów kawalerii i szwadronu ckm na taczankach pod dowództwem por. Adolfa Pilcha ps. "Góra", "Dolina" oraz przejęcie broni ze zrzutów.

     Dwa Rejony "Obroży" I i VI tworzyły pułki w sile ponad 2 tysiące żołnierzy każdy. Większość rejonów stanowiły dwa bataliony, a sporadycznie jeden.

     Kompania osłonowa znajdującego się w Warszawie sztabu "Obroży" (kryptonim "Lubicz") w pierwszych dniach Powstania stała się zalążkiem batalionu "Zaremba"-"Piorun" i operowała w Śródmieściu Południowym.


ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ
Zarząd Okręgu Warszawa-Powiat
Środowiska: "Obroża" i "Grupa Kampinos"

ul. Braci Załuskich 7, 01-733 Warszawa
szzakowp@ibprs.pl