VII Obwód "Obroża" Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej
:::  Aktualna pozycja:  Obroża \ Przedmowa  :::

"Obroża" i jej dziewięć Rejonów

     VII Obwód "Obroża" Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej w r. 1990 otrzymał naukową dokumentację swej historii z okresu okupacji hitlerowskiej.

     Była to jedna z pierwszych monografii historycznych opracowanych w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego na temat powstania struktur wojskowych Polskiego Państwa Podziemnego na szczeblu powiatu, w tym przypadku powiatu warszawskiego.

     Państwowe Wydawnictwo Naukowe w r. 1990 wydało w nakładzie 10 tys. egz. książkę pod tytułem "VII Obwód Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej "Obroża", której autorem jest dr Jacek Z. Sawicki. Dzieło to zapełniło bolesną lukę w świadomości obywatelskiej na temat zgrupowania oddziałów Armii Krajowej liczącego około 16 000 zaprzysiężonych ochotników.

     Środowiska "Obroża" i Grupa Kampinos" w okresie obchodów 50 rocznicy Powstania Warszawskiego postanowiły wydawać kwartalnik pt. Zeszyty Historyczne Okręgu Warszawa-Powiat Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej pod nazwą "Na przedpolu Warszawy". Konsultantami zespołu redakcyjnego byli ppłk Edward Dietrich (obecnie Honorowy Prezes naszego Okręgu) i dr. Jacek Z. Sawicki. Ukazało się 11 numerów tego kwartalnika (w tym dwa podwójne). Objętość tekstu wynosi około 1500 stron, a w indeksie znajduje się 4500 nazwisk. Dwa zeszyty poświęcone zostały tematyce Wojskowej Służby Kobiet i Szarych Szeregów.

     Ukierunkowane na wybrane tematy były trzy seminaria problemowe:

 • Pomoc "Grupy Kampinos" dla walczącej Warszawy,
 • Żołnierze V i III Rejonu "Obroży" walczący na Mokotowie,
 • Sztab "Obroży" i jego kompania osłonowa w Śródmieściu Południowym.

       60. rocznica Powstania Warszawskiego zachęciła kilku autorów do uaktualnienia i uzupełnienia piśmiennictwa dotyczącego "Obroży" i "Grupy Kampinos".

       Dr J. Z. Sawicki uzupełnił swą monografię o cenny rozdział: "Epilog. Wyzwolenie?", w którym wielokierunkowo naświetlił losy żołnierzy AK na terenach zajętych przez władze sowieckie, poczynając od prawobrzeżnych Rejonów od pierwszych dni sierpnia 1944.

       Drugą ważną pozycją jest książka pt. "Obroża" z serii "Warszawskie Termopile" Lesława M. Bartelskiego z cennym przewodnikiem po miejscach pamięci narodowej w opracowaniu Juliusza Powałkiewicza.

       W rozdziale końcowym niniejszej witryny - "Bibliografia" można zapoznać się z wykazem wydawnictw związanych z 60. rocznicą Powstania, a wydanych przez poszczególne Rejony.

       Oddając w ręce Internautów zainteresowanych historią współczesną serwis informacyjny o dziejach miejscowości, w których obecnie mieszkają, staraliśmy się tak uporządkować b. obszerne materiały, żeby zainteresowany mógł łatwo znaleźć, to co jest dla niego cenne i potrzebne.

       Dla miłośników zagadek historycznych zamierzamy przygotować zbiory tematów, z którymi nie potrafiliśmy, a może tylko nie zdążyliśmy się uporać. Dołożymy starań.

       Oddajemy mieszkańcom nowych osiedli dzielnic Stolicy starannie opisane dzieje ich poprzedników. Dzieje te w części są dramatyczne, a przede wszystkim mówią o tym, że tu były ośrodki walki o godność i wolność Narodu Polskiego.

       Naszą powinnością było utrwalić fakt, że 1400 żołnierzy "Obroży" i "Grupy Kampinos" oddało swe życie w obronie naszej Ojczyzny, w Powstaniu Warszawskim poległo 1020 żołnierzy, a 400 zostało zesłanych do sowieckich łagrów. Oddajemy w ten sposób cześć ich pamięci.

  plut. pchor./por. Tadeusz Gołębiewski "Sosna"
  d-ca plut. 704 i żołnierz "Grupy Kampinos"
  Redaktor Naczelny
  Zeszytów Historycznych "Na przedpolu Warszawy"
  Inicjator i twórca koncepcji
  internetowej witryny historycznej "Na przedpolu Warszawy"


 • ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ
  Zarząd Okręgu Warszawa-Powiat
  Środowiska: "Obroża" i "Grupa Kampinos"

  ul. Braci Załuskich 7, 01-733 Warszawa